Apparna som dödar kunskapsjobben

En sektor som hittills inte berörts så mycket av digitalisering är den kunskapsintensiva tjänstesektorn, alltså alla de branscher som i någon mån säljer expertkunskap. Men nu händer det. Förändringarna kommer att innebära att en del jobb försvinner, att nya skapas och att befintliga aktörer utmanas att tänka nytt.