Svårigheten att leda förändring i stora organisationer

Här är några vanliga utmaningar jag tycker man stöter på om och om igen när man jobbar med förändringsprojekt i stora organisationer. Har du fler exempel så lägg gärna till i kommentarsfältet! Stuprör Det finns starka avdelningar och enheter med bitvis egna agendor. Det är svårt att samarbeta utanför stuprören och de har en tendens …

Barn och idéer tar nio månader att föda fram

Nån gång under tiden jag jobbade på Socialstyrelsen (jag var där i över fyra år har jag för mig) så bestämde jag mig för att jag måste skriva en bok om internpolitik. Internpolitik var en så stor del av det jag ägnade mig åt. Ju mer jag tänkt på det sen dess, desto mer har …

Lean – två år senare

För snart två år sen började jag introducera lean på Stance (dåvarande Juristjouren). Den största utmaningen handlade om att skapa en kultur där medarbetarna själva i större utsträckning skulle delta i förändringsarbetet.  Vi hade workshops om filosofin bakom lean, började kartlägga våra processer och genomförde små förändringar på kontoret. 

En 3-årings guide till förändringsprojekt

Att ha barn är som att ha en interaktiv guide till hur man driver förändringsprojekt. Eftersom det mesta är nytt för en tre-åring, så finns det förändringsprojekt överallt i både stort och smått. Och dessutom får man direkt och stark återkoppling på vad som fungerar bra och mindre bra.

Förändringsekvationen (change equation)

Tack till Jenny Birkestad som nämnde förändringsekvationen i en kommentar hos kommunchef! Missnöje x Vision x Förstasteg Vi har alla ett naturligt motstånd mot förändring. Det yttrar sig på olika sätt och får olika stor betydelse hos olika personer, men det finns alltid där. Eftersom allt företagande handlar om ständig förändring – för att överleva …

Ny organisation med fokus på tillväxt, delaktighet och tydlighet

Juristjouren har från och med idag en ny organisation. Verksamhet är organiserad i tre juristgrupper, en rådgivningsgrupp samt stödfunktioner. För att kunna möta marknadens skiftande behov och uppmuntra till internt erfarenhetsutbyte, har jurist- och rådgivningsgrupperna kompetens inom flera rättsområden och samverkar sinsemellan genom fem sakområdesnätverk. 

Individuell och differentierad lön

Nu är vårt nya lönesystem sjösatt! Jag har jobbat tillsammans med framförallt vår ekonomichef och min trainee sedan slutet av förra året. Redan i december berättade jag att jag tror på individuella löner och jag har även redogjort för fördelarna med individuella löner kontra vårt befintliga system med lönetrappa. Igår presenterade jag några grunder till …

Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp?

En av de arbetsuppgifter jag ser som absolut viktigast som VD är att utveckla en stark ledningsgrupp. Det är helt avgörande för vår framgång att vi har en stark ledningsgrupp som har gemensam syn på verksamheten, gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda.