Lean – två år senare

För snart två år sen började jag introducera lean på Stance (dåvarande Juristjouren). Den största utmaningen handlade om att skapa en kultur där medarbetarna själva i större utsträckning skulle delta i förändringsarbetet.  Vi hade workshops om filosofin bakom lean, började kartlägga våra processer och genomförde små förändringar på kontoret. 

The Future of Knowledge Management in the Legal Business – Chris Bull

Jag fortsätter mitt realtidsbloggande från VQ Knowledge and Strategy Forum. Se förra inlägget om Richard Susskind. Nu är det Chris Bull på temat Knowledge Management (hela Chris Bulls presentation i pdf). Knowledge mangement is fundamental to wether you succeed or not. 

5 varför – varken mer eller mindre

Här är video som jag upptäckte hos Mark Graban på leanblog.org. Inom Lean finns en metod som kallas ”5 varför” och som går ut på att ställa frågan varför fem gånger för att hitta källan till ett problem, vilket då i de allra flesta fall är ett systemfel och inte ett personligt fel.

Tack för att du klagar!

GÄSTINLÄGG AV JÉRÉMIE JOHANSSON: Jag har bekanta som jobbar på betydande poster i andra företag. De mäter kundnöjdhet genom att mäta antalet klagomål. Ju färre klagomål desto bättre går det för företaget. De inte ensamma att följa tankegången. När man inte hör något från kunden, då är de som mest nöjda och företaget har en blomstrande …

Nu börjar vi mäta kundnöjdheten

Under 2011 tar vi de första stora stegen mot vårt mål att ha branschens bästa kundupplevelse. En upplevelse är något subjektivt och förutsätter ett helhetstänk. Det räcker att en del av helheten uppfattas negativt så påverkas hela upplevelsen. Och en positiv kundupplevelse förutsätter kundnöjdhet.

Så tränar du personligt ansvarstagande

Jag tycker att personligt ansvarstagande är den absolut viktigaste personliga egenskapen i alla sammanhang: Jobbet, familjen, fritiden. Genom personligt ansvarstagande gör man bättre ifrån sig, trivs bättre med sig själv, uppskattas mer av andra. Dessutom är personligt ansvarstagande också grunden för att kunna förbättra andra egenskaper och förmågor. 

Kärnan i Lean är ett pragmatiskt förhållningssätt

Vi började vår lean-resa för nio månader sen, i augusti 2010. Vi började med workshop i ledningsgruppen och därefter med alla som jobbar på Juristjouren. Vi fokuserade på filosofin i Lean, framför allt no blame, coachande förhållningssätt och fokus på lågt hängande frukt.

Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Vi jobbar mycket med visualisering i arbetssättet, det vill säga att presentera arbetsmoment och uppgifter visuellt . Var och en av våra fyra grupper har varsin yta på väggen (not: en av dem har numera istället en bok). Där sätter de upp postit-lappar med förslag, idéer och åtgärder som ska genomföras. Det finns flera syften …

SOS Alarm – Individuella fel eller brister i systemet?

En 23-årig man dog efter att ha ringt SOS Alarm som vägrade skicka en ambulans. Mannen bad flera gånger efter en ambulans på grund av andningsbesvär, men sjuksköterskan som tog emot samtalet valde att inte skicka någon ambulans. Händelsen i sig är hemsk och SOS Alarm erkänner att man begått ett allvarligt fel. ”Händelsen är …

Förslag på struktur på arbetsplatsen – Början på 5s

Den här veckan gjordes två stora steg framåt i vår lean-resa. Dels blev det bättre struktur på gemensamt skrivbordsmateriel där varje verktyg märkts upp och fått en egen plats. Dels kom förslagen i gästinlägget nedan. Det känns som en väldigt stark början på 5s, som är ett centralt verktyg inom Lean. 5s handlar om att (1) …