Mötesteknik: Edward de Bonos sex tänkande hattar

Edward de Bono är läkare och har skrivit om lateralt tänkande, det vill säga förmågan att tänka på ett problem från olika synvinklar. Hans modell kallas sex tänkande hattar  (eller ”tänkarhattar”) och är avsedd att tydliggöra olika synsätt. Det är ett utmärkt verktyg vid möten och ett sätt att skapa ökad insikt om hur olika människor tänker. Dessutom …

Svar på frågor om ledningsgrupp och att sitta i ledningsgrupp

De flesta som besöker den här bloggen har hittat hit genom att göra en sökning. Många sökningar är formulerade som frågeställningar och i det här inlägget lyfter jag upp några av dem för att försöka ge mer direkta svar. Första inlägget fokuserar på frågor som handlar om ledningsgrupper och att sitta i ledningsgrupp.

Agenda ledningsgrupp

Mitt första tips om du undrar över vad du ska ha för agenda på ledningsgruppsmötet, är att antingen ställa in mötet eller ägna mötet åt att diskutera just det: Vad ska vi ta upp på de här mötena? Tycker ni att de behövs? Hur ofta ska vi ha dem? Det är bättre att göra de …

Effektivt beslutsfattande men för lite kärnverksamhet på ledningsgruppens möten?

Vi har sedan en tid tillbaka öppna ledningsgruppsmöten. Här är en beskrivning och kommentar från en av de som varit med. GÄSTINLÄGG AV JOHANNES MARSZALEK: För mig var det en ny och mycket entusiasmerande erfarenhet att få närvara vid ledningsgruppsmötet. Arbetet i ledningsgruppen skiljer sig ganska mycket från hur jag arbetar som handläggande jurist och …

Större öppenhet och delaktighet i ledningens arbete

En av diskussionerna på veckans ledningsgruppsmöte handlade om delaktighet och öppenhet. Hur kan vi ha större transparens i arbetet så att alla kan vara mer delaktiga i det arbete som ledningen gör? Vi har kommit fram till följande inriktning: Agenda för ledningsmöten ska bli tillgänglig för alla på Juristjouren innan mötet Protokoll från ledningsmöten ska …

Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp?

En av de arbetsuppgifter jag ser som absolut viktigast som VD är att utveckla en stark ledningsgrupp. Det är helt avgörande för vår framgång att vi har en stark ledningsgrupp som har gemensam syn på verksamheten, gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda.

Fokus på ledningen

Lean är framförallt en filosofi och ett synsätt om att alla kan, och även ska vara med i utvecklingsarbetet. Att alla ska kunna komma med idéer men också att man ska ha ett gemensamt sätt för hur man tar hand om idéerna. Hur man för dem vidare och genomför dem. Idé, genomförande och gemensamt är tre nyckelord.