Tips inför lönesamtalet

Lönesamtal är något som många tycker är jobbigt. Det kanske beror på att man känner sig utlämnad, att man måste bedöma sig själv och att man blir bedömd. Som medarbetare kan det vara bra att tänka på att lönesamtalet ofta är jobbigt även för chefen. Det är en viktig och svår del av arbetsuppgifterna, där …

Individuell och differentierad lön

Nu är vårt nya lönesystem sjösatt! Jag har jobbat tillsammans med framförallt vår ekonomichef och min trainee sedan slutet av förra året. Redan i december berättade jag att jag tror på individuella löner och jag har även redogjort för fördelarna med individuella löner kontra vårt befintliga system med lönetrappa. Igår presenterade jag några grunder till …

Individuella löner vs. Fast lönetrappa

Nu har vi börjat se över lönerna och utvecklingsmöjligheterna på Juristjouren. Som jag skrev tidigare så tror jag på individuell lönesättning men Juristjouren har idag en lönetrappa som bygger på anställningsår. Stora delar av juristbranschen har liknande system och det finns förstås fördelar med det… Fast lönetrappa Det undviker intern konkurrens och skapar större teamkänsla. Mannheimer Swartling …

Juristjouren 2011 – En framtida årssummering

Så här hoppas jag att min årssummering ska se ut nästa år, alltså 2011. Det är dags att summera året som varit och se tillbaka på vad vi åstadkommit. Och personligen kan jag säga att det aldrig varit roligare att göra en årssummering än 2011.

Individuella löner nästa år?

Under våren 2011 kommer vi att jobba med att se över vårt lönesystem. Vi har idag en lönetrappa som baseras på hur länge man jobbat. Man börjar med fast lön som höjs efter sex månader och därefter höjs igen ytterligare sex månader senare. Efter två år har man möjlighet att jobba med en provisionsbaserad lön, …