Mångfald är en tillgång

UR JURISTJOURENS NYA JÄMLIKHETSPLAN: “Det du håller i din hand är Juristjourens jämlikhetsplan. Det är ett litet papper men med mycket viktig uppgift och ett stort syfte – att öka jämlikheten på vår gemensamma arbetsplats. Med denna vill vi skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, skapa goda förutsättningar för mångfald på vår byrå samt […]