Jobba mer över gränserna – en metareflektion om #hrunconf

Idag var dag 1 av #hrunconf. Det är första gången jag är på HR-konferens (Human Resources alltså). It-konferenser har jag varit på. Och konferenser om marknad, om sälj, om offentlig sektor, juridik och revision. Jag kan inte låta bli att fascineras av en gemensam sak mellan alla dessa konferenser: många av de utmaningar man pratar …

Företagets behovstrappa (Maslow Revisited)

Jag gissar att detta har gjorts, så jag kastar bara ut det som en idé: Skulle man inte kunna tillämpa Maslows behovstrappa på organisationsnivå istället för på individnivå? Maslows klassiska behovstrappa handlar om att vi som människor måste tillfredsställa våra behov i en viss ordning. Innan vi är mätta kan vi till exempel inte tänka …

Ny organisation med fokus på tillväxt, delaktighet och tydlighet

Juristjouren har från och med idag en ny organisation. Verksamhet är organiserad i tre juristgrupper, en rådgivningsgrupp samt stödfunktioner. För att kunna möta marknadens skiftande behov och uppmuntra till internt erfarenhetsutbyte, har jurist- och rådgivningsgrupperna kompetens inom flera rättsområden och samverkar sinsemellan genom fem sakområdesnätverk.