Kärnan i Lean är ett pragmatiskt förhållningssätt

Vi började vår lean-resa för nio månader sen, i augusti 2010. Vi började med workshop i ledningsgruppen och därefter med alla som jobbar på Juristjouren. Vi fokuserade på filosofin i Lean, framför allt no blame, coachande förhållningssätt och fokus på lågt hängande frukt.

Från tryckande till dragande process i tjänstesektorn

En av principerna i lean är att skapa ett dragande (pull) snarare än ett tryckande system (push). Det innebär grovt sett att man producerar först när produkten efterfrågas. I bilindustrin, där Lean har sitt ursprung, innebär det att man inte massproducerar bilar och trycker ut på marknaden där man hoppas att nån vill köpa. Istället […]

Processkartläggning på övergripande nivå

Vi har gått vidare med kartläggningen av processer. Till förra personalmötet hade de två juristgrupperna och rådgivningsgruppen fått i uppgift att göra en kartläggning av hur Juristjouren ser ut på 10 000-metersnivån. Hur processerna ser ut för hela företaget. Varje grupp fick gå igenom sin syn på den här kartläggningen och hur de hade gjort. Det man kan konstatera är att det överlag finns relativt stor samsyn i hur det går till. Däremot är det intressant att varje grupp har haft mest detaljer på sin egen del av arbetsflödet.

Första steget i processkartläggningen

Lean handlar inte bara om att komma med idéer och förslag. Det är otroligt viktigt att man också genomför idéerna och att man gör det med en gemensam metod. Vi gick helt enkelt igenom en lista med tidigare förslag och åtgärder som inte har blivit genomförda. Förslag både från de senaste veckorna men även från över ett år tillbaka. Poängen är att med hjälp av Lean ska vi inte bara komma på fler sådana här idéer och lägga på någons bord. Vi ska se till att de genomförs och vi ska ha en gemensam metod så att det sker samordnat.

Dela med en vän eller kollega