Disruptiv förändring i juristvärlden?

När nya aktörer plötsligt tar över en existerande marknad kan man kalla det en disruptiv förändring (vad man skulle kalla ett paradigmskifte i vetenskapen). Det gamla blir helt obsolet och det nya blir normen som alla måste förhålla sig till. Ett klassiskt exempel var när Henry Ford lanserade Model T som gjorde att Ford på bara sex år tog 50 % av bilmarknaden. Ett modernare exempel är hur Spotify och liknande tjänster förändrar spelreglerna för de etablerade aktörerna inom musikindustrin, eller hur dagstidningar tvingats till nedskärningar på grund av föråldrade affärsmodeller.