The End of Lawyers – Richard Susskind

Försöker realtidsblogga från VQ Forum. Just nu Richard Susskind, professor och rådgivare åt flera av de största byråerna och även vissa nationer.

Richard Susskind

1996 förutspådde Richard att i framtiden kommer jurister att använda e-post som främsta kommunikation. Han blev förstås både utskälld och utskrattad. Somliga ansåg att han inte skulle tillåtas tala offentligt eftersom han inte förstod vikten av säkerheten och tillförlitlig kommunikation.

Men antingen omfamnar man förändringen eller så får man kämpa för att överleva.

We’re facing considerable change in the coming years

Rickard Susskinds åtta punkter:

 1. The future
 2. Clients
 3. Commoditisation
 4. Multi-sourcing
 5. Technology
 6. The market
 7. Lawyers?
 8. Four models – structure for legal businesses

Hela Richard Susskinds presentation.

The future

Black & Decker, som tillverkar verktyg, brukar fråga kommande chefer vad företaget säljer. Verktyg är förstås svaret från de flesta. Men Black & Decker säljer inte verktyg – de säljer det kunden vill ha, det vill säga hål. Jurist- och advokatvärlden är mycket i verktygstänkandet; man säljer timmar istället för lösningar.

KPMG: “We turn our knowledge into value for our clients.”

En första lärdom: Det är en kunskapsbransch. Vi vet saker som våra kunder inte vet. Men vi har inte gjort ett bra jobb med att utveckla hur vi delar med oss kunskap, trots att det är grunden till vad vi lever på.

Finns det sätt att leverera kunskapen på nya, billigare, mer tillgängliga sätt? Självklart!

En andra lärdom: Det handlar inte om att bara besvara frågor vi får – vara reaktiva. Vi svarar på frågor som vi får. Det handlar om att förutse, ligga steget före.

We offer dispute resolution. But clients want dispute avoidance.

Vi försöker vara “ambulanser”. Och när vi ska förbättra något försöker vi få ambulansen att komma fram snabbare till olycksplatsen eller utrusta den mer. Men det finns inte en enda människa som hellre vill ha ett mycket väl löst problem, än att inte ha nåt problem alls. Vi säljer fel sak!

Clients

We’re facing The more for less challenge.

Starka drivkrafter för att förstå kunden.

 • De har en stark press att minska sina externa kostnader (Pressure to reduce external spendure)
 • De har mer och mer juridiskt arbete att göra (They have more legal work to do)

Det finns huvudsakligen två strategier för att bemöta denna “mer för mindre”-utmaning.

 • The efficiency strategy – cut the costs. Partners på byråer tror ofta att det handlar om att minska overhead-kostnaderna, antalet sekreterare, marknadsföring etc. Men det finns en mass jobb som är rutin, i själva juridiska arbetet. Klienter har inget emot att betala mycket för äkta kompetens, men väldigt mycket av jobbet är rutin och det är vi inte beredda att betala för.
 • The collaboration strategy – share the costs. Genom att ändra hur arbetet utförs och av vem.

Commodisation of legal service

Branschen rör sig från skräddarsytt till produkter (är det en vettig översättning av commodity?):

Bespoke -> Standardised -> Systematised -> Packaged -> Commoditised

Vi levererar fortfarande juridik som skräddarsydda kostymer – alltså äkta skräddarsydd, efter mått och hos skräddare.

Men folk kommer till oss för att de tror att man gjort jobbet tidigare. Och vi säljer som om vi startar från ett blankt papper varje gång. Internt börjar vi inte från noll varje gång vi gör något, men säljer det fortfarande på det sättet.

Att inte börja om från blankt papper varje gång är grunden till Knowledge Management. Det vi gör idag är på sin höjd att vi använder mallar och standardformuleringar, men det vägrar vi fortfarande att sälja. Vi kommer att se de här mallarna och standardformuleringarna gå ut direkt till kunden. Och det är inte en kvalitetsbrist (se längre ner).

Varenda bransch i världen anpassar sig till den här förändringen, går från skräddarsytt till produktifierat. Men advokatvärlden gör det fortfarande inte.

Juridik kommer att vara tillgängligt i vardagen direkt för kunden. Men de allra flesta byråer tänker fortfarande så här: “Our firm does mainly bespoke (skräddarsyr) work and that is how it should be”. Det här är dels fel i sak (vi använder faktiskt mallar och checklistor internt), dels fel strategiskt (more-for-less-utmaningen).

Vi rör oss från vänster till höger i skalan från skräddarsytt till produktifierat. Och det är helt naturligt, eftersom det blir:

 • billigare
 • snabbare
 • högre kvalitet (för 250 personer som jobbat med ett paket är nästan alltid bättre än 1 person som skräddarsytt!)

Multi-sourcing

Vi måste Avliva myten om att det juridiska arbetet inte går att dela upp i flera beståndsdelar (indivisible blocks). Susskind har jobbat med rättsprocesser i 20 år och kan ta egna exempel. Rättsprocessen kan till exempel sägas bestå av följande:

 • Document review
 • Legal research
 • Project Management
 • Litigation support
 • Electronic disclosure
 • Strategy
 • Tactics
 • Negotiation
 • Advocacy

Delar man upp det så kan man sen ställa sig frågan: Vilka av de områdena är vi de enda kvalificerade att göra? Om man frågar advokatbyråer i USA så är det 3, i Storbritannien är det bara 2 (strategy and tactics). Därför måste vi förändra hur vi jobbar – de delar som andra kan göra, kommer andra att göra.

Och det kräver att vi tar det på allvar. Vi måste fokusera mer på det vi faktiskt är de enda som kan – och även sluta tro att vi kan sånt som andra är mycket bättre. En ganska vanliga inställning hos många byråer är att man ska mer med till exempel projektledning i sina klientprojekt. Och frågar man då om de kan projektledning så kan man få svaret att “jadå, jag gick en en kurs i projektledning på tre dagar för några år sen”.

It’s our collective arrogance. We think we can take over another discipline in a week or over a weekend. Om en projektledare kom till oss och sa att de kan bli advokater på tre dagar skulle vi förlöjliga dem. Men det är vad vi säger till dem. Vi säger “nu ska vi jobba mer med projektledning” och till exempel att “jag gick en advokatkurs i tre dagar så jag kan det här”.

It’s not the end of lawyers if you’re willing to change! Det finns många sätt att förändra vem som gör vad:

 • Offshoring
 • Outsourcing
 • Relocating
 • De-lawyering
 • In-sourcing
 • Sub-contracting
 • Co-sourcing
 • Near-shoring
 • Leasing
 • Home-sourcing
 • Open-sourcing
 • Crowd-sourcing
 • Computerising
 • No-sourcing

Technology

Automation vs. Innovation

IT handlar mer om innovation än om automation. Men vår bransch ser IT som automation snarare än innovation

 • Automation handlar om att göra det man redan gör mer automatiskt.
 • Innovation handlar om att göra saker på ett helt nytt sätt.

Teknologi gör mycket mer än att automatisera sånt man tidigare gjort. Bankomaterna är ett bra exempel på det: det var inte nån som kom på att vi ska automatisera bankpersonalen, utan en innovation om att pengar kan hanteras på ett helt annat sätt.

IT förändrar allt

Oavsett vad man mäter på, så är IT en exponentiell tillväxt. Det finns ingen utplaning. Tvärtom ökar kurvan. 1973 hade vi räknemaskiner – 2020 kommer maskiner i samma storlek att tänka lika snabbt som den mänskliga hjärnan. 2050 kommer samma maskin att ha samma kapacitet som hela mänsklighetens hjärnor. Och ändå säger advokater “det där är inget för oss, det berör inte oss”.

 • Blogging
 • Mass collaboration – Wikipedia
 • Social networking – Facebook and LinkedIn
 • Neopets – kan ju verka udda. Men vilket är mest sannolikt: ett husdjur online? eller en advokat online? 
 • iPads

Varför gör vi inte detta i våra byråer? För att inte tala om att vi inte gör det med kunderna? Det argument som ofta används – direkt eller indirekt – är att vi inte kan ta betalt. Man är rädd om sin affärsmodell.

Vi är betalda för att vara ineffektiva!

Det finns sustaining och det finns disruptive förändring. Sustaining stödjer det sätt man jobbar på. Disruptive förändrar det sätt vi jobbar på.  Flera disruptiva förändringar sker just nu:

 • closed client communities
 • online dispute resolution
 • automated drafting
 • electronic legal marketplace
 • prisjämförelser av juridiska tjänster
 • betygsättning av jurister/advokater

Marknaden förändras

Strategisk karta med två axlar. På ena axeln: Weak competition (längst upp) och Strong competition (längst ner). På andra axeln: Complex work (längst till vänster) Routine work (längst till höger).

Uppe till vänster är där byråerna är nu. Nere till höger är där klienterna skulle vilja ha det.

Längst upp till höger är den strategi man borde anta nu. Där vinner man genom att göra saker snabbare och mer automatiserat än andra. Det strategiska övertaget blir att “vi kan göra samma jobb som dem, på mindre tid.”

I framtiden kommer de som ligger under strecket inte att överleva. De till vänster kommer att ha det väldigt svårt med att försöka skräddarsy.

Lawyers

“It’s not the end of lawyers if you’re willing to change!”

Four models

Nuvarande affärsmodell för advokatbyråer är en pyramid med erfarna partners i toppen och en bred bas av biträdande jurister, paralegals, sekreterare och sommarnotarier. Affärsmodellen bygger på att intäkterna blir stora tack vare den breda botten i pyramiden där det finns volym och billigare arbetskraft (“vi har en massa juniorer som vi tar bra betalt för men som vi underbetalar”). Men eftersom man inte förändrar sin affärsmodell kommer tjänsterna i botten att tas över mer och mer av andra aktörer (se multi-sourcing) och pyramiden blir mer och mer spetsig. Då hotas också intäkterna. Richard Susskind har fyra alternativa affärsmodeller för advokatbyråer:

The Target

 • Expert trusted advisor (mittpunkt)
 • Enhanced Practioner
 • Routine worker

The Donut

 • Expert trusted advisor (mittpunkt)
 • Enhanced Practioner
 • Routine worker (vi tar bort yttersta ringen)

The Glazed Donut

 • Expert trusted adviser
 • Enhanced practitioner
 • Process manager – tunt lager runtomkring (glasyren på munken)

The Cog – Kugghjulet

The best way to predict the future is to invent it!

Vad händer de närmaste åren?

 • Första fasen, 2007-2012 Denial. De flesta byråer står helt stilla och tycker att det vore skönt om det fortfarande vore 2006.
 • Andra fasen, 2013-2015 Re-sourcing. Vem som gör vad förändras.
 • Tredje fasen, 2016-2017 Computerisation. Arbetet innoveras och automatiseras.

Största hindret?

“Inget av det jag sagt här intresserar universitetsvärlden. Jurister ser det som ekonomi och struntar i det. Vi lär ut juridik som det tillämpades på 70-talet.

Min största rädsla är att skolan inte alls lär ut eller pratar om hur det kommer att se ut i framtiden. Studenter är de som är minst intresserade av det jag pratar om, this is not what they signed up for.”

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega