Transparens handlar om klarspråk

Isabel Runebjörk

Jag ser transparens som en mycket viktig del i mitt ledarskap och i den kultur jag vill bygga. Som vanligt är det svårare i praktiken än i teorin. För att lyckas tror jag att man behöver fundera på allvar över vad transparens betyder och vad det innebär. Transparens är till exempel inte bara att ha mötesagendor och protokoll tillgängligt för alla – det kräver också att informationen är begriplig och att det är tydligt hur besluten fattas och vad man kan tycka till om. Isabel Runebjörk beskriver transparens som klarspråk:

GÄSTINLÄGG AV ISABEL RUNEBJÖRK: “Transparency is not just about observing something going on, it is about understanding what is going on”. Så skriver Douglas Clyde Wilson i boken The paradoxes of Transparency

Transparens har blivit ett modeord vars betydelse varierar nästan lika mycket som antal användare – oftast används begreppet intuitivt utan försök till begreppsförklaring. I sin enklaste definition innebär begreppet tillgång till information, och i sin mest krävande definition innehåller den långtgående krav på insyn och deltagande i beslut.

De flesta som ägnat tid åt att försöka definiera begreppet tycks vara överens om att transparens inte bara förutsätter tillgänglig information utan också begriplig information. Ett minimikrav på transparens är alltså att information inte bara ska vara fysiskt utan även intellektuellt tillgänglig.

Själv gillar jag den definition som betonar klarspråk. Klarspråk kräver att en organisations ledning och medarbetare själva förstår vad de gör, hur de gör det, varför de gör det och för vem de gör det – innan de kommunicerar med omvärlden. Själva processen att informera begripligt, att förstå syfte och mottagare samt att kunna redogöra för beslutsprocesser och argument kan mycket väl vara själva grunden transparens.

Transparens som klarspråk

Transparens som klarspråk kan beskrivas med fyra kriterier:

  • lätt tillgänglig information
  • begriplig information
  • klarhet vad gäller beslutsunderlag och argument för olika ståndpunkter
  • insyn i hur beslut fattas och av vem

Den amerikanska organisationen Plain Language konstaterar att klarspråk innebär att målgruppen kan hitta den information den behöver, förstå vad de läser och använda informationen för att lösa sina problem.

Oavsett hur en organisation väljer att betrakta begreppet transparens måste de tala om vad de menar. Särskilt om transparens är ett av organisationens kärnvärden.

Isabel Runebjörk är VD för Sthlm Brand Partner. Följ hennes blogg om autentiskt ledarskap, personliga varumärken och värderingsstyrda organisationer. 

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega