Tre saker jag värdesätter och beundrar

I en intervju fick jag en fråga om tre saker jag värdesätter. Här är en lite utveckling kring det temat.

Förståelse. Förståelse för mig är att genomskåda systemen, se vad som finns bakom. Jag beundrar folk verkligen vet vad de håller på med, i alla aspekter av det; där alla bitar är på plats, cirkeln är sluten och systemet fulländat. Fok som är veritabla monster på sitt område. Jag tror att förståelse bottnar i en (rent förnuftsmässig) förmåga till empati — att se från någon annans synvinkel. Först när du kan försvara någon annans åsikt, har du förstått den. Och först då kan du också försvara din egen.

Ambition. Strävan efter att överträffa förväntningar och minimigränser inspirerar mig. Passionen att åstadkomma något. Hängivelsen både hos individen och gruppen att övervinna alla hinder; drivkraften att spränga skalan, sätta nya standarder och förändra världen! Jag tror att engagemang är den enskilt viktigaste egenskapen hos medarbetare. Ambition har en tendens att kompensera till och med för låg kompetens eller bristande resurser.

”I want to put a ding in the universe.” (Steve Jobs)

Ödmjukhet. Ödmjukhet för mig är bland annat att acceptera avvikanden och fel. Förälderns villkorslösa kärlek är en form av ödmjukhet — till och med strävan att stödja någon trots att man inte håller med dem i alla avseenden. Att för en stund avstå från sin egen vilja och utgå från någon annans. Jag tror att ett visst mått av ödmjukhet är en förutsättning för utveckling — att se andras styrkor och acceptera sina egna begränsningar.

ERik