Trygghetsillusionen
– Hur du lurar dig själv att du har ett säkert jobb

Om du är som de allra flesta så lurar du dig själv att du är säker i ditt jobb. ”Ja, ja” tänker du, ”jag vet att inga jobb är säkra och att jag behöver hålla min kompetens uppdaterad”. Men det är precis vad en illusion handlar om. Vi tror att vi har koll, men i själva verket är vi lurade. De allra flesta (i alla fall de som är födda före 2000-talet) är lurade av trygghetsillusionen. Även om det inte känns så.

Kanin eller anka?

För några veckor sedan pratade jag med Daniel som under en lång tid har känt att han inte längre utvecklas på sitt jobb. Vi har pratat flera gånger och för varje tillfälle blir det mer och mer tydligt för mig att han verkligen skulle behöva göra en förändring. Han ser det själv också. “Ja, egentligen borde jag väl det”, kan han säga. Men det finns en hake: “Jag har ju lagt flera år på det här. Det är ett säkert jobb och jag vet att jag kan det. Jag vill inte kasta bort det.” Men är det så säkert? Vi kommer att se allt oftare hur verksamheter försvinner och hur nya tillkommer. Vi kommer att se hur den kompetens som behövs på olika områden förändras, hur viss kompetens blir obsolet och hur ny kompetens blir helt avgörande.

En annan person jag pratade med berättade att hon inte känner samma engagemang i jobbet nu som för några år sedan. Camilla har varit i samma bransch under sju eller åtta år och haft ungefär samma roll, men hos olika företag. Hon berättade hur hon känner att hon kan branschen och inte vill kasta bort de relationer och den erfarenhet hon har byggt upp. Hon känner att det är säkrast att stanna kvar. Men samtidigt befinner hon i en bransch som är i mycket stor förändring, där arbetssätten inte kommer att vara desamma om några år som de är idag. Vad är då säkrast? Att hålla sig kvar och fortsätta leva på det hon byggt upp, eller att börja se sig om efter hur hon kan bygga vidare på sin kompetens och erfarenhet inom ett annat område?

”Det känns ofta tryggare att ha kvar det man har, men i praktiken är det sällan så.”

Grejen med Daniel och Camilla är att de själva inte ser att de är fast i trygghetsillusionen. När jag pratar med dem verkar det som att de förstår. ”Ja det är klart att jag fattar att jag behöver hålla min kompetens à jour och att läget där jag är skulle kunna förändras” Men de lever ändå kvar i uppfattningen om att det nog trots allt är säkrare att stanna kvar där de är.

Trygghetsillusionen är när vi lurar oss själva att tro att trygghet är att stanna kvar och att bevara det vi har, snarare än att utveckla det vidare till något annat. Det känns ofta tryggare att ha kvar det man har, men i praktiken är det sällan så.

Trygghet på arbetsmarknaden är inte samma sak som det varit. En del skulle nog påstå att det inte längre finns någon trygghet. Och visst har de en poäng. Generationerna från 1900-talet fram till någon gång sent 1900-tal kunde ofta stanna på samma jobb hela livet eller i vart fall 20-30 år. Men för generationerna från 1980-talet och framåt är det inte så. De allra flesta har någon gång tappat sitt jobb (många har aldrig haft ett fast jobb). För den som är född på 2000-talet är själva konceptet med att stanna på samma jobb hela livet väldigt främmande. Vad är förresten över huvud taget ett jobb? Formerna varierar, innehållet varierar och våra uppfattningar varierar.

Hur många ben har egentligen en elefant?

Tidigare handlade jobbtrygghet om möjligheten (rättigheten menar vissa) att stanna kvar på sitt jobb. Att inte bli uppsagd, att inte drabbas av nedskärningar, att inte ha alltför dåliga villkor. Den verkligheten är en annan nu; vi byter jobb allt oftare, vi har ofta flera jobb samtidigt och många rör sig mellan anställningar och eget företagande. Ingenting pekar på att den här trenden skulle förändras. Tvärtom pekar mycket på att förändringstakten snarast kommer att öka. Vi kommer att byta jobb ännu oftare. ”Jobb” som vi känner till det, kommer allt mer att brytas upp i beståndsdelar.

Är du fast i ett synsätt där trygghet handlar om att ha kvar saker som de är, då är jag verkligen ledsen men det kommer inte att hjälpa.

Att skapa trygghet för dig själv och din familj handlar om att utveckla din förmåga att fånga nya möjligheter, att skapa förutsättningar för dig själv och att ta ett steg vidare vid rätt tillfälle. Det handlar om att utmana dig själv, göra det bästa där du är, och sen pusha dig själv vidare.

I en värld där allt var sig ungefär likt år efter år, fanns det en poäng med att hålla sig kvar i det man hade. Men den världen finns inte. I den verkliga världen, som du och jag lever i idag, är förändringen konstant. Och där är det inte tryggt att försöka bevara det man har.

Trygghet i jobblivet handlar om förmågan att byta jobb, förmågan att kunna ställa om. Styrkan att alltid fortsätta lära och fortsätta utvecklas. Möjligheten att lämna om du inte trivs, eller om villkoren är för dåliga. Nej förresten, inte bara ”förmågan” och ”styrkan” och såna tunga förpliktigande ord. Det handlar om att vilja det där nya. Se ett nöje i att förändras, gilla att göra något annat.

Vill du skapa större trygghet och säkerhet på arbetsmarknaden så behöver du träna på att släppa det du har.

[optin-monster-shortcode id=”xluefgmeqhtjgj92hnkr”]