Vad är företagskultur?
– Den klassiska definitionen vs. Det nya synsättet

Att jobba på IKEA är inte samma sak som att jobba på HM. Och även om du har samma roll på Google som du tidigare hade hos Spotify så är det ändå väldigt annorlunda. Mycket av de där skillnaderna ligger i kultur. Kultur är allt det där fluffiga som är svårt att beskriva, men som gör att det känns så annorlunda på ett jobb jämfört med ett annat.

Det finns inte ETT sätt att förklara kultur, eller ETT sätt att jobba med kultur. För att fånga vad det faktiskt handlar om behöver du tillåta dig att se det från olika perspektiv och tillämpa olika angreppssätt.

Det finns mängder definitioner och teorier, vissa bättre och vissa sämre. En del definitioner har ett företagsekonomiskt perspektiv, andra har ett mer sociologiskt. Båda har en poäng.

Men vi börjar med en klassisk definitionen av företagskultur. Ungefär så här:

Företagskultur är de värderingar, attityder och beteenden som är gemensamma i en organisation. Kultur är alltså hur vi brukar tänka, tycka och göra. Och hur vi brukar vara mot varandra, mot kunder och mot andra.

Men de senaste åren har synen på företagskultur utvecklats och vi har börjat se bolag och böcker som har en ny infallsvinkel. Gemensamt tycker jag kan man säga att det handlar mer och mer om upplevelse. Det gör att kultur och arbetet med kultur får en annan utgångspunkt. Om du ser kultur som “värderingar, attityder och beteenden” är det lätt att det stannar där … det blir ett antal fina ord som någon har bestämt men ingen riktigt vet vad de innebär. Ser du däremot kultur som en upplevelse, så behöver du gå längre – du behöver på riktigt se människorna.

Företagskultur som upplevelse

Kultur är det där ni delar när ni sitter i kompisgänget runt brasan och ingen annan är i närheten. Känslorna, skratten, minnena.

I det här inlägget kommer jag att ge en överblick över vad jag ser som ett nytt förhållningssätt till företagskultur. Därigenom vill jag också ge inspiration och infallsvinklar på hur man kan jobba med kultur. Mitt perspektiv sätter människan och hennes upplevelse i centrum. Det behöver inte i sig förändra alla tidigare metoder och verktyg för att jobba med kultur, men det gör vissa metoder mer relevanta.

En modern syn på företagskultur behöver ta fasta på upplevelsen i att göra ett jobb. Känslan står i fokus och kanske även en specifik typ av känsla (mer om det längre ner).

Företagskultur är känslan av att jobba i en specifik organisation jämfört med en annan.

Genom att lägga fokus på känslan hamnar tolkningsföreträdet på medarbetarna. Företagskultur är inte våra värderingar. Det är hur våra värderingar känns. Det betyder också att allt är en del av kulturen. Kulturen är inte bara det fluffiga som man lägger ovanpå lönsamhetsmål, fysisk arbetsmiljö eller incitamentsprogram. Företagskultur är hur alla de attributen – och alla andra delar av företaget – känns för människorna som jobbar där.

Du kan byta jobb och ha exakt samma roll, arbetsuppgifter och ansvar i den nya organisationen. Ändå känns det på ett helt annat sätt att gå till jobbet. Känslan bygger på en mängd samverkande faktorer, alltifrån handfasta och konkreta skillnader som arbetsplats och arbetsverktyg, till djupare frågor som organisationens syfte och relationerna till kollegor.

Företagskultur som tillhörighet

För att ytterligare förstå kultur som upplevelse behövs ett till element: Tillhörighet. Företagskultur är känsla och upplevelse men det finns också vissa specifika känslor som är helt centrala, däribland känslan av tillhörighet eller identitet.

Det här är egentligen rätt etablerat om man tittar utanför företagsvärlden. Inom kulturvetenskap och sociologi är kulturell identitet och tillhörighet ett viktigt studieområde.

Självklart är kultur en fråga om tillhörighet. I en stark kultur känner alla medarbetare en tillhörighet, eller en gemenskap. Man ser i någon mån skillnaderna mellan ett oss och ett dem. “Vi jobbar så här – de jobbar så där”. Det är inte detsamma som att tycka att det andra gör är sämre eller mindre värt, bara att det är annorlunda mot hur vi gör.

Börja i känslorna istället för värderingarna

Om man ser kultur som en upplevelse och som tillhörighet – vad får det då för konsekvenser på hur man jobbar med kultur i organisationen? Perspektivskillnaden i sig gör stor skillnad. Om vi funderar i termer av vilken känsla eller upplevelse vi vill skapa så kan vi landa i andra slutsatser än med ett mer klassiskt synsätt på kultur.

Vilka värderingar ska vi stå för är en klassisk frågeställning när en organisation vill jobba med sin kultur. Inget fel i det, tvärtom är det jätteviktigt att jobba med sin värdegrund. Men du kan utmana det klassiska arbetssättet genom att istället börja i känslorna. Hur vill vi att det ska kännas att jobba här? Vilken känsla vill du skapa med din kultur?

Att se företagskultur som en upplevelse och som tillhörighet är helt naturliga konsekvenser av hur arbetsmarknaden och världen i allmänhet utvecklas. Fler och fler vill något mer med sitt yrkesliv än att bara ha en sysselsättning eller lyfta en lönecheck. Vi förväntar oss att utvecklas, att göra något meningsfullt. Och eftersom meningsfullhet – till skillnad från pengar och bonus – är högst personligt, kommer vi att alltmer söka oss till de sammanhang som vi själva känner mest för.

De som läste det här ⬆ gillade också de här ⬇

De 4 dimensionerna <br/>- Vad som krävs för att verkligen GILLA jobbet

De 4 dimensionerna
– Vad som krävs för att verkligen GILLA jobbet

Vad är det som gör att ett jobb känns så mycket bättre än ett annat? Varför är det inte så nice som du hade tänkt med eget företag? Vad är det de har, de som gillar jobbet så där löjligt mycket? Läs hela inlägget ...
Varför du aldrig kan hitta rätt när du hela tiden söker något nytt

Varför du aldrig kan hitta rätt när du hela tiden söker något nytt

Byter du jobb och uppdrag ofta? Eller driver företag och ändrar din affärsidé hela tiden? Du kanske tycker att det är rätt val. Men risken är att du i själva verket gör det för att du är rädd. Läs hela inlägget ...
Öppet ledarskap <br/>- Så bygger du en transparent och öppen organisation

Öppet ledarskap
– Så bygger du en transparent och öppen organisation

Öppet ledarskap handlar om att använda transparens och delaktighet som grund i ledarskapet. Läs hela inlägget ...
Fastväxt <br/>- Fyra dödligt allvarliga tecken på att du stannat för länge

Fastväxt
– Fyra dödligt allvarliga tecken på att du stannat för länge

Ju mer vi investerar i något, desto svårare blir det att överge det. Jag presenterar fyra solklara tecken på att du fastnat och behöver göra en förändring. Läs hela inlägget ...

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega