Vad gör en VD?

Verkställande direktör (VD – engelska CEO) är den högsta befattningen i ett aktiebolag. VD är tillsatt av företagets styrelse och ansvarar för (nästan) allt som sker inom företaget (enligt aktiebolagslagen). Nedan försöker jag beskriva mer konkret vad det innebär – lämna gärna en kommentar om du vill veta mer. Eller läs om att bli vd.

VD möter människor

Människa, kanji-tecken

VDs uppgift är att åstadkomma något genom andra människor. Det betyder att jag behöver motivera, engagera, följa upp och sätta mål. Den mest konkreta beskrivningen av vad jag gör är att jag pratar med människor. Ungefär 80 % av min tid går åt till samtal och diskussioner. Vem jag pratar med, hur, syftet och sammanhanget varierar däremot enormt. Ibland är det ett regelrätt möte i konferensrum, men det är vanligare med spontana samtal, korridorsnack, förhandlingar, telefonsamtal, workshops, utvecklingssamtal, lönesamtal, anställningsintervjuer och ibland kundklagomål. Jag pratar med chefer, med anställda, med samarbetspartners, med kunder, med leverantörer, med styrelse och med media.

En av de roligaste sakerna med jobbet som VD är bredden.  Jag kommer i kontakt med i princip alla områden som förekommer inom företaget; juridik, kundtjänst, städning, ekonomi, personal, marknadsföring, bokföring, kundnöjdhet, kvalitet och utveckling. De 20 % av min tid då jag inte pratar med andra, ägnar jag åt att hålla koll på marknaden, plocka undan i köket, sköta administration, upprätta olika dokument, dela ut post och göra en del praktisk marknadsföring.

VD är ansvarig inte bara för sina egna beslut

VD är en av de få befattningar som är reglerade i lag. I Aktiebolagslagen står det att VD ska sköta ”den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt ensam inför styrelsen.

Liksom alla andra som jobbar i bolaget är jag anställd. Skillnaden är dock att jag som VD saknar anställningstrygghet, det vill säga jag kan bli uppsagd helt utan skäl eller varningar. Det är styrelsen som anställt mig.

VD står för helhetsperspektiv

Som VD behöver jag ha förståelse och intresse för verksamhetens alla delar. Från strategiska beslut om hur vi ska finansiera verksamheten, till hur vi gör för att ta emot leveranser. Men jag behöver inte vara bäst på något av det. Min uppgift som VD är snarare att se till att vi har de personer som är bäst för att göra det.

Det jag behöver vara riktigt bra på som VD är att prioritera och forma mig en helhetsbild. Jag lägger också stor vikt vid långsiktighet och värderingar. Och jag är bra på att tillföra metoder och verktyg som utvecklar arbetet. 

[optin-monster-shortcode id=”ahucuamraluhlvd55fpt”]