VD på engelska – CEO eller MD

Verkställande direktör (vd) är den högsta befattningen i ett aktiebolag. » Vad gör en VD? Eftersom lagarna ser lite annorlunda ut mellan länder så får titeln VD inte exakt samma innebörd som sina utländska översättningar. Det uppstår också viss förvirring eftersom de engelska titlarna ibland används i Sverige men då får en bitvis annan innebörd. En CTO (Chief Technical Officer) i USA tillhör till exempel den högst ledningen, medan någon som kallar sig CTO i Sverige inte behöver tillhöra ledningsgruppen.

VD på engelska – i USA

I USA kallas VD för CEO, Chief Executive Officer. Liksom i Sverige utses CEO av styrelsen (the Board of Directors).

Ibland görs en skillnad mellan CEO och President. Det gäller främst stora bolag och CEO kan då ses som mer strategiskt inriktad koncernchef medan President är mer verkställande. CEO är överställd President (i vissa amerikanska kallas dock styrelseordföranden för President).

Vice VD förekommer inte på samma sätt som i Sverige. I de där fall det finns en President får denna anses vara vice VD. Annars finns i många fall en en COO, Chief Operating Officer som kan sägas motsvara en vice VD och ofta även efterträder CEO där denna lämnar sitt uppdrag. (Den som är President har ofta titeln COO, vilket innebär att Vice Presidents rapporterar till COO.)

Det förekommer också andra så kallade c-titlar: CFO Chief Financial Officer (ekonomichef), CIO Chief Information Officer (en kombination av informations- och it-chef), Chief Technology Officer (it-chef), CMO Chief Marketing Officer (marknadschef/kommunikationschef). Tillsammans brukar de kallas för C-suite eller CxO.

Vice President, VP, är en annan vanligt förekommande titel i USA. I stora bolag finns ofta Vice Presidents för olika områden, till exempel  VP of Operations, VP of Marketing, VP of Product Management. En VP rapporterar till en President eller till en CxO.

VD på engelska – i Storbritannien

I Storbritannien kallas VD för MD, Managing Director. Det amerikanska CEO har dock börjat användas i vissa branscher även i Storbritannien. Liksom i Sverige utses CEO av styrelsen (the Board of Directors).

VD på franska – i Frankrike

I Frankrike kallas VD för directeur géneral. Liksom i Sverige utses CEO av styrelsen (le conseil d’administration). I Frankrike är den  vanligaste titeln dock PDG, Président directeur géreral. PDG är en kombination av VD och styrelseordförande.

Dela med en vän eller kollega