Vad gör man när det känns som att man är en bluff? Hur hanterar man Imposter Syndrome?

Fler och fler går omkring och tvivlar på sig själva: ”Kan jag verkligen det här? Gjorde de fel när de anställde mig och trodde att jag har koll?” Imposter Syndrome (bluffsyndromet) kallas det för. Lider du av imposter syndrome? Och vad kan du i så fall göra åt det? 

Höjdpunkter

  • Ibland är det lätt i jobblivet att tvivla på sin förmåga. Det finns en poäng med att ibland tvivla och ifrågasätta sig själv, men det finns också något sunt i att helt enkelt tro på sig själv och tro att man klarar det.
  • Vi har tendens att se det negativa otroligt mycket hårdare än det positiva. För att motverka denna obalans är ett bra tips att helt enkelt skriva ner det positiva. Skriv ner när du får positiv feedback om någonting, så stärker du det minnet av det och kan dessutom använda det i framtida jobb-sök för att påminnas om vad du är bra på.
  • Skilj på fakta och känslor. Du kan känna dig som en bedragare och att du knappt kan något på jobbet, att du är inkompetent, men det betyder inte att du är det.
  • Styr dina tankar i rätt riktning. I stället för att gå omkring och tänka: ”Klarar jag verkligen det här?” Så försök att observera: ”Oj, nu tänkte jag så.” Och så formulerar du om det till: ”Jag klarar det här!”

Du kommer alltid att känna att du kanske inte är helt hundra på alla uppgifter, för skulle du känna det, så skulle det vara ganska tråkigt.

Det finns väl någon form av poäng med det, att går man omkring och tror att man inte kan någonting, att då är det väldigt svårt. Men tror man att man kan det, så kan man också desto mer.

När du får tankar om otillräcklighet, försök att reflektera över det och se situationen lite mer utifrån: Handlar det om dig själv, handlar det om situationen du är i, handlar det om att du helt enkelt är på fel plats?