En av de arbetsuppgifter jag ser som absolut viktigast som VD är att utveckla en stark ledningsgrupp. Det är helt avgörande för vår framgång att vi har en stark ledningsgrupp som har gemensam syn på verksamheten, gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda.

Juristjourens ledningsprinciperFör några månader sen hade vi i ledningen en gemensam workshop där vi diskutera
de frågor som Varför har vi en ledningsgrupp? Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp? Hur vi vill ha det i vår ledningsgrupp? Hur är ett bra ledningsmöte? Hur ska vi förhålla oss till varandra i ledningen? Vad är viktigt hos de som sitter i ledningen?

Det här är ett arbete som fortgår, men vid workshopen enades vi om ett antal grundläggande principer som vi jobbar efter.

Juristjourens ledningsprinciper (utkast)

Var och en i ledningsgruppen ska:

 1. Ha en helhetsattityd snarare än fokus på detaljer
 2. Vara nyfiken och utforskande snarare än ifrågasättande
 3. Vägleda och stötta snarare än bestämma och delegera
 4. Vara handlingskraftig och personligen stå för fattade beslut snarare än hänvisa till andra
 5. Utgå från delaktighet snarare än återhållsamhet (”Do Disturb”)
 6. Bidra till välgrundade beslut snarare än företräda en ståndpunkt
 7. Identifiera systemfel snarare än utkräva personligt ansvar av andra (”No Blame”)

(Det är ingen rangordning mellan principerna – siffrorna finns bara där för att hålla ordning och kunna hänvisa till punkterna.)

Anteckningar från ledningsgruppens workshop

Obearbetat råmaterial från vår workshop.

 • Öppet sinne
 • Gemensamt
 • Helhetsperspektiv — långsiktigt
 • Ha kul!!
 • Prata till punkt
 • Tro att det finns nåt smart, tro det bästa
 • Ej bli upprörd eller gå i försvarsställning
 • Lyssna på varandra
 • Alla är här för att de har en viss kompetens.
 • Ibland behöver man hjälp i en fråga – men det krävs att folk sätter sig in i det.
 • Förtydliga vad som är diskussion/idéer och vad som är beslut.
 • Respektfull (respekterar alla, både professionellt och individuellt – skillnad på vänskap och professionell relation)
 • Lojala mot fattade beslut – stå för de beslut som fattas.
 • Ställa upp för varandra. Hjälper den som behöver hjälp.
 • Ärliga mot varandra
 • Lita på varandra
 • Våga prata även om det vi inte brukar prata om
 • Avslappnade
 • Ej förutfattade meningar
 • No blame
 • Inte bara det egna perspektivet utan helhetsperspektivet
 • Ansvarsfull, utför sina uppgifter väl. Förebild.
 • Det är okej att fela, men bättre att erkänna sitt fel och dra lärdom av det och förändra sitt beteende
 • Helhetsansvar
 • Konsensus
 • Lyssna
 • Lyhörd
 • Helhetsperspektiv – inte representera sig själv eller grupp av människor. Man är med för att tillföra ett perspektiv
 • Förbereder ett beslutsunderlag, inte företräder
 • Ärlighet
 • Nyfiket, undersökande förhållningssätt
 • Ska ha en helhetsattityd
 • Handlingskraftiga
 • Öppensinnade, lyhörda
 • Flexibla
 • Medveten om sina begränsningar (inte bäst på allt)
 • Förtroendeingivande
 • Kompetenta
 • Professionella
 • Pedagogisk – säga saker på ett bra sätt, tänka igenom saker
 • Uppfattas som en grupp som står för fattade beslut
 • Softa och varma.
 • Inbjudande. Do disturb.
 • Konsensus. Det vill säga alla ska förstå varför vi fattar ett visst beslut, alla behöver inte vara överens.
 • Commitment.
 • Besluts-inställd, inställd på att fatta beslut.
 • ”Besluts-inställd”. Inställd på att beslut ska fattas.
 • Inte vara rädda för att fatta beslut. Lita på gruppens kompetens. Våga ta upp fattade beslut för omprövning.
 • Grupp som har helhetssyn. Uppifrånperspektivet.
 • Samordningsansvar, vart ska vi gå?
 • För att ta ett ansvar och se till att saker och ting blir genomförda.
 • Verksamheten ska vägledas och ledas på nåt sätt, beslut ska fattas på högre nivå
 • Ledningsgruppen ska underlätta beslutsfattande.
 • Ledningsgruppen finns för att man inte kan fatta alla besluten själv.
 • För att alla inte kan vara med i alla beslut, det blir ineffektivt.
 • Flera ledande personer som måste samspela. Sambandscentral. Överblick, all information sammanstrålar nånstans.
 • Inte bara pratar om nåt som man inte vet varför vi pratar om. Ge bakgrund till det.
 • För beslut på ledningsmöte ska det finnas underlag. Vad innebär det? Vad kostar det? När blir det aktuellt? Annars blir det mer infopunkt.
 • Fattar vi beslut i ledningsgruppen, så stöttar vi alla det beslutet.
 • Personligen stå för beslutet, inte bara hänvisa till att ”det är ledningsgruppens beslut”.
 • Engagemang förutsätter att man är insatt. Ge underlag! Sätta sig in i underlag! Begära underlag! Var och en ansvarar för att begära ytterligare info och sätta sig in i frågan.