Var går gränsen för okej i styrelsen? [RESULTAT]

Jag bad tidigare om hjälp att bedöma vad som är etiskt ok i fem olika situationer som kan uppstå i en styrelse. Här är resultaten. Jag har valt att sammanställa diagram samt ange samtliga fritextsvar. Utifrån det får var och en bilda sig en egen uppfattning.

Men först några egna reflektioner:

 • Generellt anses de beskrivna situationerna inte vara okej, eller vara tveksamma. Enbart ett fåtal har ett klart ja.
 • Samtidigt är svaren inte entydiga i någon av situationerna. Det talar för vikten av att diskutera frågorna i styrelsen – innan man ställs inför dem. (Och diskuterar man det inte i tid, ställs inför situationen och hamnar i blåsväder – så ringer man med fördel min fru som är kriskonsult.)
 • Vi verkar generellt vara hårdare i bedömningen av stora företag än i bedömningen av ideella organisationer när det gäller ”affärsmässiga” beslut. Däremot är vi hårdare mot ideella organisationer än mot storföretag, i de situationer som berör hur man använder organisationens pengar för utgifter i samband med styrelsens egna aktiviteter: hotellnätter och alkohol.

1. Det har bestämts att 5% av omsättningen ska skänkas till välgörande ändamål. En styrelsemedlems dotter engagerar sig starkt för en by i Afrika och styrelsemedlemmen argumenterar för att dotterns projekt ska väljas. Dotterns projekt väljs. 

Litet företagStort företag Ideell organisation

 • Det beror lite på exakt vad den här byn gör och exakt hur man kan följa projektet. Samtidigt kan det vara bra med personliga projekt då man lättare kan få rapportering och se resultatet av ens pengar. Skänker man till typ röda korset ser man inte sitt egna resultat.
 • Nepotism är sällan bra. Altruism sla helst vara förankrad i bolagets värdegrund för att kunna bli fullt accepterad av medarbetarna. Altruism bör helst också vara kopplad till bolagets verksamhet. I ett litet företag kan man göra som man vill, men hur ser medarbetarna på detta?
 • Ok i alla, men risk för hög i stort och ideell
 • Svårt att avgöra med så knapp information. Men sålänge det är delegera till styrelsen att göra valet och alternativet faller inom alla riktlinjer.
 • Måste väl finnas fler alternativ tänker jag, som är lika behjärtansvärda..
 • Leadmoten bör inte argumentera för saken. Skulle styrelsen rösta för utan hans deltagande skulle det vara ok.
 • ok så länge inte välgörenheten har ngn specifik inriktning i riktlinjerna.
 • oacceptabelt jäv om inte ägarna=styrelsen
 • Håll det rent, för att undvika tveksamheter.
 • Risk finns att beslutet inte tas på rätt grunder
 • Skillnaden i en större organisation är att prioriteringsskäl kan förekomma det kan finnas flera högaktuella projekt
 • Då det bör finnas en CSR policy och är projektet inom denna så är det helt ok. Däremot strider den mot denna så är det inte ok!
 • Jag förutsätter att man tittat på andra alternativ och gjort en vettig bedömning. Och jag förutsätter att stämman lagt frågan på styrelsen.
 • Det är OK om styrelsemedlemmen inte är med och fattar beslutet.

2. Styrelsen ska utökas med 1 person. Ordförandens bror föreslås som enda alternativ på stämman. Brodern stämmer in på den kompetens som behövs.

Litet företag

Stort företag

Ideell organisation

 

 • Helt oacceptabelt i större organisationer att ordföranden får en möjlig extra röst
 • Nepotism, oavsett om det har full täckning kompetensmässigt har andra dimensioner som är svåra att argumentera för, ex.vis skäl för beslut.I ett litet företag har detta ingen betydles eller kanske till och med viktigt, måste vara beredd ändra på det vid tillväxt
 • Säger stämman så…
 • Om det är ett familjeföretag så ja, 3 personer i styrelsen typ. Stort företag: ha inte så bråttom, ta in fler kandidater
 • Inget problem om det är ett familje ägt företag dock kan man se en jävsituation och maktfördelningen blir sned.
 • Det bör alltid gå att få fram ett alternativ med rätt kompetens eller liknande kompetens som alternativ pt stämman.
 • det finns fler fiskar.
 • Om det endast finns en kandidat och den kandidaten har rätt kompetens så skall han inte begränsas av släktskap till andra styrelsemedlemmar
 • Kan man undvika blodsband i en styrelse så är det bra
 • Allt beror på vad personen skall göra, kostand och hela bilden!
 • Moraliskt och moraliskt… det kan förstås ifrågasättas moraliskt men framförallt tycker jag det helt enkelt verkar dumt. Beslut utifrån ett enda handlingsalternativ är mycket sällan bra.
 • Man kan missa ännu mer kompetenta styrelseledamöter och ha chans att bredda referensramarna.

3. En styrelsemedlem äger ett eget företag. Är det ok att detta företag får ett uppdrag utan att det konkurrensutsätts?

Litet företag Stort företag Ideell organisation

 

 • I ett litet företag av det slag som är aktuellt här får man göra vad man vill så länge det är lagligt. Andra kan ha synpunktere men ser ingen etisk konflikt om alla ägare är med på noterna. Oavsett storlek i större företag och idella org, så måste man kinna svara till medarbetare och omvärld, det kan en stämma aldrig befria.
 • Medial risk hög
 • Vilka kniviga frågor du ställer… Känner mig kluven men med Försvarsmakten som bakgrund gillar jag att flera får konkurrera på lika villkor.
 • Är det konkurrens till bolaget är det inte ok men är det allt förutom det så är det ok.
 • i ett litet privatägt företag har jag ingenting att invända i just den här frågan.
 • Om man låter affärer gå till vederbörande utan granskning skall man lika gärna slopa all snack om korruption en granskning är nödvändig i betydande projekt
 • Så länge de är kompetenta på att lösa uppgiften, att de vals utifrån leverans!
 • På 20 tkr-nivån är det fullgott att ställa sig frågan vid sittande möte: tror vi att vi kan få detta avsevärt billigare på annat sätt, utan att det kostar oss mer i tid? Svaret lär vara nej och då är det bara att köra på tycker jag.
 • Aldrig OK

4. Varje styrelsemöte läggs på olika hotell. Vid ett tillfälle bor en av styrelsemedlemmarna på 5 min cykelavstånd från mötet. Alla sover på hotellet. Även den som bor nära.

Litet företagStort företag Ideell organisation

 • Styrelsen måste kunna umgås och prata ihop sig. Många beslut pratas ihop utanför styrelserummet så tycker inte det är något fel alls.
 • Vad för sinaler vill man skicka till omvärlden? Fråga om personlig integritet
 • Värderingar på ftg styr
 • Policyfråga
 • Men för …. bo hemma! Undantag om det är för halt att cykla hem mitt i natten…
 • Ja det är viktigt att få den tiden tillsammans. Ofta löser man världsproblemen i bastun eller över en cigarr.
 • kan vara socialt motiverat och egentligen mest en ekonomisk fråga
 • Jämförelse: Skall alla få äta lunch på restaurangen eller skall den som bor nära få gå hem och äta?
 • Det är bra för sammanhållning i styrelsen om alla gör lika
 • den personen kan ju vara med hela kvällen och ta sig hem när övriga går och lägger sig. i vissa situationer är det bara bra om de alla sover på plats.
 • Det vore lika löjligt att försvara boendet på hotell som att köra folk med limosin avstånd med cykelväg som i texten 5 minuters avstånd
 • Allt beror på syfte, men för samhanhållning och effektivitet är det bra!
 • Görs det konsekvent, så nej. Görs det vid enstaka tillfälle och utan extravaganser i champagne, whisky, hummer och cigarrer, så ok.
 • Det finns ett syfte med att de bor ihop.

5. Vid styrelsemöten och andra möten äter deltagarna 3 rätters middag. På bolagets bekostnad dricker de vin till maten och avslutar med avec till kaffet.

Litet företag Stort företag Ideell organisation

 • Jag tycker alkohol och dryck ska bekostas av den enskilde speciellt vid styrelsemöten. En bjudning med andra människor där styrelsen ingår är en annan fråga. Däremot är maten helt ok.
 • Om det är ok skattemässigt så kan det lilla företaget få göra var de vill om man inte bryr sig vilka signaler man skickar till medarbetare och omvärld. I den andra fallen växer frågan.
 • Om värderingarna säger så…
 • Policyfråga
 • OK sålänge det ligger i linje med bolagets styrdokument.
 • Vin till maten, betala själv. Alltid.Punkt. Trerätters inte heller ok, sallad-macka eller lättare ok. Tycker jag. Företagsfest-jubileum ok med trerätters.
 • Beror lite på övriga fömåner/arvode
 • Det beror på om arvodet är i proportion med jobbet
 • I affärssammang är alkohol, beklagligt nog, fortfarande en viktig tradition. I en ideell förening hör det inte hemma alls.
 • Tveksamt beroende på antal möten
 • tycker mängden av vin spelar roll. mer än 1-2 glas tycker inte jag att man ska dricka. 3-rätters får väl ekonomin i företaget styra.
 • I stort företag inte minst av prioritets skäl kan det vara befogat,i litet företag en budgetfråga och i ideell organisation prioritering konceptets budskap avviker från verkligheten om valet blir lyx på bekostnad av koncept…trovärdighet??? Men naturligtvis avgörs detta främst av mötets natur och betydelse bland annat behovet att representera eller vara just realistisk i förväntningarna…McDonnalds nästa…cappiche
 • Allt handlar igen om varför du gör det? Firar du en affär eller avslutat ett stort projekt eller uppnåt mål!
 • Principiellt ja. Men i många situationer känns det inte lämpligt – beroende på till exempel verksamhetens art, signalerna det sänder till övriga medarbetare, ekonomiskt läge m.m. Så mitt svar blir ”tveksamt”.
 • Varför tre-rätters? Ska de ha fest eller möte?
 • (Två kommentarer om hur frågan var formulerad, har sorterats bort.)

Tillförlitlighet

57 personer svarade på enkäten.

Jag är inte SCB och det finns verkligen inget statistiskt säkerställt i detta. Det jag sett är att proportionerna hållit i sig; fler och fler har tillkommit men snitten har varit ungefär desamma. Jag skulle tro att svaren håller i sig även om man får in fler svar. För den som vill utmana den hypotesen går det bra att dela enkäten vidare så samlar vi in fler.

Demografi: 70% män, 68% mellan 31 och 50 år. 50% har idag styrelseuppdrag, därutöver ungefär lika stora andelar chefer, egenföretagare och anställda (och så en liten pott ”övrigt”). Varierande branschtillhörighet, bland annat: IT, offentlig sektor, hr, handels, barnomsorg, revision, juridik, fastighet, tillverkning. (Bortfall: På enstaka frågor, dock högst 3,6%.)

Detta inlägg är #12 i utmaningen #blogg100, som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen i 100 dagar.