VD-kommentarer 2 maj 2012

Här är en sammanställning av vad jag läst och kommenterat på nätet från 1 maj 2012 till 2 maj 2012:

 • Därför måste utvecklingssamtal i sin nuvarande form dö | Agil HR:Mycket tankeväckande om utvecklingssamtal i en agil värld!
 • Följ din inre eld istället för traditionens eld | Grytenius:Inspirerande om den inre elden!
 • Chefen som förebild : Tankar om ledarskap hos Passagen Blogg:Bra!
 • Branson: “Skitsamma, nu gör vi det” – Chef:Screw it, let’s do it. Don’t fuck it up by thinking too much.
 • Inifrånstyrning i praktiken | Ledarskapsbloggen:Är det alltid så att det “rätta” i den situationen är att agera direkt i fikarummet, eller kan det vara så att du kan ta upp det med Camilla i enrum först?
 • Glöm inte positiv feedback för att skapa förändring « “Hjälpa andra lyckas” av Marie Svedberg:Tack för bra inlägg! Jag ska bättra mig på båda punkterna!
 • Lean – sunt bondförnuft som lyfter företaget – Jordbruksaktuellt:Bra och enkelt om lean!
 • Agil Filosofi | Antman:Briljant! Tänk att jag missade detta! Jag trodde att jag var typ ensam om att tänka på de kunskapsteoretiska och ontologiska aspekterna av agil metodik (och sociala medier).

  En aspekt jag funderat mycket på, som i och för sig kanske mer är sociologisk, är att jag tycker att det sker en förskjutning från reliabilitets-fokus till validitets-fokus. Agil metodik och sociala medier gör att “hur kan jag använda detta” blir viktigare än “är detta korrekt”. Man kanske också skulle kunna säga att världen blivit mer koherensteoretisk till skillnad från korrespondensteoretisk.

  Vad säger du? 🙂

 • Det gäller att våga TRO » Aveo:Bra! Tror jag snor idén och gör en liknande framöver.
 • Life Lessons From Benjamin Franklin – Business Insider:<ul><li>Don’t Fight Change</li>
  <li>Less Talk, More Action </li>
  </ul>
 • Är det en bra idé att en kommunwebb avpublicerar texter för att de är gamla? | jardenberg unedited:<span>Spännande diskussion! Angående Socialstyrelsen vågar jag nog påstå att den är branschbäst på arkivmaterial bland offentliga sajter 🙂 Du skrev att man bör lösa det enklare och det kan man säkert. Här var det ett specifikt effektmål att just skilja aktuellt från inaktuellt för användarna, eftersom skillnaden när det kommer till hälso- och sjukvård kan bli rätt ödesdiger (och eftersom det tog massa tid = pengar för alla som fick svara på frågor om det). </span>
 • Bota ryggskott med självhjälp – och exempel på marknadsföring som fungerar | jardenberg unedited:”’<span>Gör den här övningen, så behöver du aldrig mer få ryggskott’, säger han till och med. På ytan kan det se ut som om han därmed säger till kunderna: ‘kom inte hit’.</span>”
 • You Can Learn To Be The Next Steve Jobs: Nine Ways To Become A Million-Dollar Visionary – Business Insider:7: NEVER let “not enough resources” stop you<span>.</span>

  <span></span>5: Notice assumptions.

  1: Change your routines

  2. Do a daily brainstorming session on ANYTHING<span>.</span>

 • Ledarskap är kommunikation | Chefstidningen:<span>“Fem typiska kommunikationsstrategier</span><br/><span> </span><br/><span>1. Spreja och bönfalla (eng spray & pray)</span><br/><span>Går ut på att ledningen översköljer medarbetarna med all slags information och utgår från att de är kompetenta nog att själva sortera ut den viktiga informationen från den oviktiga. Man tycks utgå från att med mycket information kan man fatta bättre beslut.</span><br/><span>2. Berätta och sälja (eng tell & sell)</span><br/><span>Något mindre information jämfört med ovan. Nu kommuniceras endast det ut som man anser hör till kärnverksamheten. Först förkunnar ledningen viktiga nyckelsaker och i steg två försöker de sälja in sin syn. Det blir mycket flotta presentationer, men sällan skapas någon meningsfull dialog med medarbetarna. Återkopplingen från dem anses inte heller som särskilt viktig. Ledningen vet bäst.</span><br/><span>3. Understryka och undersöka (eng underscore & explore)</span><br/><span>Ledningen tar fram några huvudidéer, som de sedan låter medarbetarna diskutera och pröva logiskt. Ledningen har stor tilltro till medarbetarna och deras åsikter anses viktiga för organisationens utveckling. Ledningens grundinställning är att lyssna på medarbetarna för att få fram hinder och eventuella missförstånd.</span><br/><span>4. Identifiera och besvara (eng identify & reply)</span><br/><span>Medarbetarna ställs i centrum och man betonar vikten av att de förstår och får en mening i den komplexa verkligheten. De anställda vet bäst. Strategin är defensiv, ledningen försöker att identifiera medarbetarnas funderingar, för att sedan besvara dem. De anställda sätter agendan och ledningen svarar på rykten, antydningar och läckor.</span><br/><span>5. Undanhålla och försvara (eng withhold & uphold)</span><br/><span>Med denna strategi väntar ledningen med att informera tills de är tvungna. Information är makt och den vill ledningen inte dela med sig av. Ett vanlig antagande är att medarbetarna omöjligt kan greppa hela bilden.</span><br/><span> </span><br/><span>I praktiken kan flera strategier användas samtidigt och det finns hybrider, men tendensen är att medarbetarna antingen får all information i den ena extremen eller nästan ingen i den andra. Bägge ger samma grundproblem, medarbetarna har svårt att förstå vad som händer i och runt organisationen och får svårt att skapa mening både i sitt arbete och i det som sker.</span><br/><span>Källa: Strategisk kommunikation – en bok om organisationers relationer, Jesper Falkheimer och Mats Heide, Studentlitteratur”</span>
 • Relationsroosen: Ledarskap är den mest vitala delen av affären – I:Tydligt och bra om ledarskap!
 • Ge alltid kunden vad hon vill ha OCH påverka beställningen | Mattias Jansson:Klart tänkvärt att i första hand leverera det som efterfrågas och i andra hand påverka nästa beställning.

  Det jag tycker är den stora utmaningen är att vissa stödfunktioner, som kommunikation/information och it, är beroende av enhetlighet för att skapa effekt. Om alla kommunicerar olika eller använder olika it-system så kan stödenheterna inte uppnå sina mål. Därför tycker jag att det måste till något mer i balansen än att ställa konsultativa frågor och leverera det som efterfrågas.

 • För babbligt på toppen – Chef:Mycket bra beskrivning: “<span>När även kunder började klaga och inte ville ha den besvärlige personen som konsult, hade hon känt sig tvungen att ha ett allvarligt samtal med honom. Men eftersom hon inte ville hänga ut honom inför resten av företaget gick hon inte till försvar när han baktalade henne. Hon konstaterade att man som chef måste gilla läget. Det är ensamt på toppen.</span>”
 • Måste klara sig själv | Chefstidningen:Bra om chefskap och ensamhet. “<span>Jag har ett personligt ansvar för arbetsklimatet. Jag måste visa att jag tycker att det är roligt att komma till jobbet, har jag haft en för djävlig natt måste jag skaka av mig det innan jag går in på kontoret. Och på så sätt är man ensam, för att man till viss del spelar en roll, konstaterar hon och fortsätter.</span>”

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.