Rules of the garage – Behålla småföretagets värderingar även som STOR

Som många andra IT-bolag grundades HP i mycket liten skala, i ett garage. Grundarna formulerade 1941 några principer för hur de ville jobba. När bolaget långt senare var betydligt större använde vd Carly Fiorina de gamla principerna för att väcka nytt liv i bolaget. Principerna publicerades i årsredovisningen från 1999 och återanvändes senare även i en […]

Årets julklapp blev en ljus kombination

Enkäten om vilken julklapp som skulle uppskattas mest visade att välgörande ändamål är viktigast. På andra plats kom nyttosak och sist kom godis. Resultaten blev dessutom nästan desamma när Nattens bibliotek följde upp enkäten på sin blogg med samma frågor: Välgörenhet fick klar ledning.

Individuella löner nästa år?

Under våren 2011 kommer vi att jobba med att se över vårt lönesystem. Vi har idag en lönetrappa som baseras på hur länge man jobbat. Man börjar med fast lön som höjs efter sex månader och därefter höjs igen ytterligare sex månader senare. Efter två år har man möjlighet att jobba med en provisionsbaserad lön, […]

Större öppenhet och delaktighet i ledningens arbete

En av diskussionerna på veckans ledningsgruppsmöte handlade om delaktighet och öppenhet. Hur kan vi ha större transparens i arbetet så att alla kan vara mer delaktiga i det arbete som ledningen gör? Vi har kommit fram till följande inriktning: Agenda för ledningsmöten ska bli tillgänglig för alla på Juristjouren innan mötet Protokoll från ledningsmöten ska […]

Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp?

En av de arbetsuppgifter jag ser som absolut viktigast som VD är att utveckla en stark ledningsgrupp. Det är helt avgörande för vår framgång att vi har en stark ledningsgrupp som har gemensam syn på verksamheten, gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda.

Av 100 kandidater valde vi 2 i höstens rekrytering

Idag har jag ägnat mig åt en av de arbetsuppgifter som vore trevligt om de inte behövdes. Jag har tackat nej till de personer som inte gått vidare i vår rekrytering av nya jurister. De personer som var kvar till slutet var alla mycket bra kandidater, men tyvärr har vi inte möjlighet att anställa alla. […]

VD-blogg som internt och externt verktyg

I juni började jag som VD på Juristjouren. Det är en otroligt kul verksamhet – och ett väldigt utmanande uppdrag. Sen jag började har jag tänkt skriva en vd-blogg om verksamheten och mina utmaningar som VD. Det har inte blivit av dels för att tiden inte räckt till, dels för att jag inte varit helt […]

Personlig utveckling anno 2005

Bloggande är personlig utveckling Not från 2010. Det här är en sammanställning av flera inlägg jag skrev 2005 då jag pluggade marknadskommunikation och projektledning på Berghs School of Communication. Inläggen kommer från min första blogg och när jag ser tillbaka konstaterar jag att bloggande är personlig utveckling. Team – Workshops – Visualisering 12 september 2005. […]