Work is not a place anymore, it is a state of mind #SIMEHR

Mer från #SIMEHR (alla inlägg här). Nu Mats Hederos, AMF Fastigheter

Fastighetsbranschen är på en resa. Investera i fastigheter är ett långsiktigt projekt, minst 20 25 år. Men när man ser 10 år framåt i tiden så ser det helt annorlunda ut än vad det gjort hittills. Det ställer väldigt höga krav på nytänkande för fastighetsvärlden.

Office -> Space -> Idea
Förr pratade man om kontoret. De senaste åren har det handlat mer om ett ”rum”. Framöver måste vi tänka mer om en ”idé”. Fastighetsutveckling handlar om att bygga en idé som människor vill vara en del av.

När AMF frågat vad folk vill ha:

  • They like urban life
  • They want contact with other people
  • They need a place or neighboorhood where they can be creative

Anne-Marie Andric, HR Director Sweden Microsoft, berättade om hur Microsoft förvandlas från ”software company” till ”device company”. Vi anställde personer för att jobba i ett ledande teknikföretag där bland annat kreativitet är viktigt, men när de började fick de en välkomstmapp, en stol, ett bord och en blombukett. 

  • We asked where people were most creative: In the coffee shops.
  • If you want to focus, where do you go? I stay home. 
  • Why do you go to the office? To meet people. 

Anne-Marie insåg när hon började att det fanns 650 kontorsplatser utan att någon satt där. Man satt i möten, internt eller med kund. Microsoft genomför en förvandling från en arbetsplats till ett socialt mötesrum. 

Människor vill ha frihet att bestämma, de vill ha balans i livet, de vill gå ut och vågsurfa när jobbet är gjort. Och de vill ha den senaste teknologin – annars går de nån annanstans eller tar med sina egna grejer.