Verkställande direktör (VD – engelska CEO) är den högsta befattningen i ett aktiebolag. VD är tillsatt av företagets styrelse och ansvarar för (nästan) allt som sker inom företaget (enligt aktiebolagslagen). Nedan försöker jag beskriva mer konkret vad det innebär – lämna gärna en kommentar om du vill veta mer. Eller läs om att bli vd.

VD möter människor

Människa, kanji-tecken

VDs uppgift är att åstadkomma något genom andra människor. Det betyder att jag behöver motivera, engagera, följa upp och sätta mål. Den mest konkreta beskrivningen av vad jag gör är att jag pratar med människor. Ungefär 80 % av min tid går åt till samtal och diskussioner. Vem jag pratar med, hur, syftet och sammanhanget varierar däremot enormt. Ibland är det ett regelrätt möte i konferensrum, men det är vanligare med spontana samtal, korridorsnack, förhandlingar, telefonsamtal, workshops, utvecklingssamtal, lönesamtal, anställningsintervjuer och ibland kundklagomål. Jag pratar med chefer, med anställda, med samarbetspartners, med kunder, med leverantörer, med styrelse och med media.

En av de roligaste sakerna med jobbet som VD är bredden.  Jag kommer i kontakt med i princip alla områden som förekommer inom företaget; juridik, kundtjänst, städning, ekonomi, personal, marknadsföring, bokföring, kundnöjdhet, kvalitet och utveckling. De 20 % av min tid då jag inte pratar med andra, ägnar jag åt att hålla koll på marknaden, plocka undan i köket, sköta administration, upprätta olika dokument, dela ut post och göra en del praktisk marknadsföring.

VD är ansvarig inte bara för sina egna beslut

VD är en av de få befattningar som är reglerade i lag. I Aktiebolagslagen står det att VD ska sköta ”den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt ensam inför styrelsen.

Liksom alla andra som jobbar i bolaget är jag anställd. Skillnaden är dock att jag som VD saknar anställningstrygghet, det vill säga jag kan bli uppsagd helt utan skäl eller varningar. Det är styrelsen som anställt mig.

VD står för helhetsperspektiv

Som VD behöver jag ha förståelse och intresse för verksamhetens alla delar. Från strategiska beslut om hur vi ska finansiera verksamheten, till hur vi gör för att ta emot leveranser. Men jag behöver inte vara bäst på något av det. Min uppgift som VD är snarare att se till att vi har de personer som är bäst för att göra det.

Det jag behöver vara riktigt bra på som VD är att prioritera och forma mig en helhetsbild. Jag lägger också stor vikt vid långsiktighet och värderingar. Och jag är bra på att tillföra metoder och verktyg som utvecklar arbetet.

 • Pingback: Vad innebär det att sitta i en ledningsgrupp? | VD-BLOGG()

 • Pingback: Frågor till dig som vill bli chef | VD-BLOGG()

 • Myran

  Jag har sagt upp mig från mitt jobb som ekonomiansvarig på ett privatägt litet bolag med 22 anställda. Jag har för lite att göra och har därför beslutat mig för att gå till en annan arbetgivare.
  Har nu fått förfrågan om jag kan tänka mig stanna kvar och ta över VD-posten och samtidigt bli personalansvarig. Det är tre ägare och ingen vill egentligen sitta med vare sig personal eller VD-arbete. Verkar jäkligt spännande, vad förväntas av mig tror du? (har inte skrivit på för den nya arbetsgivaren ännu)

  • Svaret blev för långt för en kommentar, så du hittar det istället här: http://www.vd-blogg.se/vad-forvantas-av-dig-som-ny-vd

  • Lars G Lofberg

   Hej Myran.
   Tycker du bör ha ett rejält samtal med ägarna. Vad vill dom göra i så fall? Finns det roller/funktioner till dom inom företaget? Hur ska de ha lön i så fall. Riskera inte att stå med tre löner till ägarna utan att de fyller en funktion för företaget. Det blir du som kommer att få stå till svars för en kanske allt för tung overhead. Du kommer kanske att behöva ta in kompetent personal somt e x ska fylla persponalansvarsbiten. Summan blir dubbla löner. Mao behöver ni ställa upp målbilder för företaget och en tydlig roll för dig. Samt en del annat;-)

   Lycka till
   Lars Löfberg
   V VD
   Örestads Bevakning AB

 • Pingback: Vad förväntas av dig som ny vd? | VD-BLOGG()

 • Pingback: 5 skäl till varför din organisation behöver ett socialt intranät | VD-BLOGG()

 • Cindy 1

  Har fått ett krav på en faktura från VD:en på ett företag som jag jobbar för som konsult (har enskilt firma). Situationen är så här: VD:en var på semester, jag (konsultanställd) tillsammans med min tonårs son (han är behovs anställd och har ingen kontrakt) var ensamma på företaget. En kund kom och hämtade varor utan att jag hann skriva följesedel. Ordermottagaren dvs VD:en hade INTE noterad vem (ny kund) som hade beställd varorna. Nu får JAG HELA SKULDEN !!!  Jag bestrider självklart fakturan, men VEM HAR RÄTT !!!

  • Går det inte att få fram vem kunden var? 

   Svårt att se att skadestånd/ersättning kan utkrävas från VDn. Men man måste se till hela situationen; värdet på varorna och om du som konsult borde förstått att du agerat fel, hur såg uppdraget/informatinen såg ut då du skulle lämna ut varorna etc. 

   • Cindy 1

    Vi har inget skrivit mellan oss. VDn betalar mig för arbetade timmar, men kan också säga att imorgon finns inget jobb. Värdet på varorna var ca 8-9000 beroende på hur man räknar (vinst mm). Jag trodde självklart att VDn som i detta fallet var ordermottagaren, hade skrivit ner namn och telnr. på kunden. Men, så var inte fallet. Självklart skulle kunden fått med sig en följesedel, men han åkte utan att jag hann skriva den och nu kräver VDn mig på förlusten.  Informationen om utlämningen var att kunden skulle komma en viss dag och hämta varorna, och det gjorde han. Vi producerade varorna specifikt för den kunden.

   • Cindy 1

    Vi har inget skrivit mellan oss. VDn betalar mig för arbetade timmar, men kan också säga att imorgon finns inget jobb. Värdet på varorna var ca 8-9000 beroende på hur man räknar (vinst mm). Jag trodde självklart att VDn som i detta fallet var ordermottagaren, hade skrivit ner namn och telnr. på kunden. Men, så var inte fallet. Självklart skulle kunden fått med sig en följesedel, men han åkte utan att jag hann skriva den och nu kräver VDn mig på förlusten.  Informationen om utlämningen var att kunden skulle komma en viss dag och hämta varorna, och det gjorde han. Vi producerade varorna specifikt för den kunden.

    • Tror att bästa lösningen är att ni försöker göra upp. Föreslå till exempel 4.500 kr var. VD var ordermottogare och man kan hävda att han/hon bär fulla ansvaret. Å andra sidan kan man också hävda att du gjorde fel när du lämnade ut en vara utan att lämna följesedel. En eventuell tvist blir dyr för båda parter. Kommer ni överens kan ni kanse dessutom fortsätta jobba ihop.

 • Birger

  Har en svensk VD behörighet att ingå avtal och kommissionsavtal med en kommissionär??

  • Svar från en av våra bolagsjurister: Det är en bedömningsfråga som är beroende av bolagets verksamhet och avtalets innehåll. Det finns en del rättsfall på området som avgör vart gränsen går för löpande förvaltning. Ett fall där ett omfattande långt reklamavtal mellan två bolag som ansågs så pass omfattande (löpte på många år och stor del av budgeten) att det gick utöver vad som är löpande förvaltning och därmed behörighet för VD. Ett annat rörde rätt att föra talan, det faller generellt sett utanför löpande förvaltning. Det finns inget generellt att säga om kommisionsavtal, utan det är beroende av om avtalet innebär ny verksamhetsinriktning (vilket generellt ligger på styrelsenivå) och hur omfattande det är.

 • Helen

  Hej! Vad är det för skillnad att vara tillförordnad VD och VD?

  • En tillförordnad vd har befattningen bara under en begränsad tid. En tillförordnad vd utses ofta när ordinarie vd har slutat utan att man hunnit rekrytera en ny, eller när ordinarie vd är tjänstledig eller föräldraledig. Förutom tillförordnad vd finns också begreppet interims-vd. En interims-vd är också tillfällig, men har ofta ett specifikt uppdrag, till exempel ett två-års-uppdrag att förändra verksamheten eller säga upp personal.

 • Karin

  Hej! Enligt semesterlagen så är en arbetsgivare skyldig att se till att de anställda tar 4 veckors semester under semesteråret. Om man har anställda som inte vill eller inte ”har möjlighet” att ta ut sin semester, och detta upptäcks, är det VDn som står som ansvarig för detta i ett eventuellt åtal. Och var kan jag hitta information om detta?

  • Om du upplever att bolaget har gjort fel så kan du vända dig till facket eller till ett eget juridiskt ombud. Då kan ni väcka talan mot bolaget (alltså inte mot vd personligen).

 • Eddie

  Hej
  Min exfru och jag har drivit ett företag i 23 år. Vi skildes
  2011. Vi är delägare 50% var. Vi är dem två som sitter i styrelsen och jag är
  VD. Hon gör som hon vill, i stort sätt ingenting.
  Det var tanken att vi skulle fortsätta driva företaget
  tillsammans ändå, men problem har uppstått! Vi kommer inte överens!
  Vi har aldrig skrivit anställningsavtal tidigare, men jag
  vill att vi skriver ett ansavtal så att vi förtydliga vårt ansvar var för sig inom
  företaget och vad vi borde göra! Hon vägrar! Kan jag som VD tvingar till henne
  att skriva ett ansavtal? Hur mycket makt har jag som VD och delägare mot den
  andra parten?

  • Knivig situation. Jag tycker du ska ta konktakt med en jurist för att lösa detta på bästa sätt.

   Rent generellt: Om hon får lön från bolaget är hon anställd och då bör du som vd kunna driva frågorna gentemot henne rent arbetsrättsligt. Men på samma sätt kan hon också driva genom styrelsen eller bolagsstämma att till exempel byta ut dig som vd.

   Jag skulle säga att det helt enkelt inte går om ni inte hittar ett sätt att förhålla er till varann på delägarnivå. Diskutera vad ni vill med bolaget, skriv helst ner till exempel en ägarintention. Fundera över hur ni bäst uppnår detta: är det genom eget engagemang eller ska ni kanske ta in en extern styrelseledamot och/eller vd? Eller ska ni avyttra bolaget och göra en rent ekonomisk uppgörelse sinsemellan? När ni kommit igenom dessa frågor – som naturligtvis kommer att väcka mycket känslor – så formulerar ni ett aktieägaravtal.

   Hoppas detta var till någon hjälp!

 • Jesper

  Hej

  Jag arbetar på ett företag som är familjeägt. Hur får man VD:n i familjen att inte vara säljare,inköpare, produktionsansvarig med mera? Ingen av de anställda avdelsningscheferna vågar besluta eller ta egna initiativ, utan alla väntar på vad VD:n beslutar.

  Kan man skicka honom på någon kurs? hur ska man gå till väga?

  • Hur stora är ni?

   • Jesper

    ca 50 anställda

    • Jag tycker att det ytterst viktigt att ta tag i problematiken, risken finns annars att den ökar i takt med att ni växer, alternativt helt hindrar er från att växa.

     Rent formellt är det förstås en fråga för styrelsen att bedöma hur vd sköter sitt jobb. Eftersom det är ett familjeägt företag gissar jag dock att de flesta (alla?) i styrelsen också är ägare – och vd är också själv (störst?) ägare. Därmed blir det svårt att skilja på styrelsen och bolagsstämman och då blir det ju ytterst sett en fråga för bolagsstämma, det vill säga samtliga delägare.

     Självklart finns det kurser, men det är viktigt att tänka på att det ni vill åstadkomma går djupare än bara vd: det är frågor som rör er alla.

     Det jag tror att ni behöver är att se över bolagsstyrningen från ett lite större perspektiv. Hur ser ni som delägare på bolaget och dess styrning? Kanske har ni nått en storlek där en extern styrelseledamot (eller kanske ordförande) skulle kunna hjälpa till att ta arbetet vidare till nästa nivå? Hur ser ni att vd rapporterar till styrelsen?

     Att ta upp frågorna från det övergripande perspektivet om bolagsstyrning kanske också kan göra det mindre ”personligt” och därmed enklare att ta upp?

 • Jonny

  Hej, ett privatägt aktiebolag skall utse en VD, kan ägaren själv bestämma vem…bör man tillsätta en styrelse eller eventuellt en ledningsgrupp? Vem sätter lönen på VD:n och vad ligger en VD lön på, ca 60st anställda och omsätter ca 50 milj/året

  • Styrelsen utser vd, inklusive lönefrågor. Sen beror det ju på hur det ser ut i praktiken. Om det är en ägare som kontrollerar bolaget så blir det ju i praktiken han/hon som tillsätter vd.

   I ett bolag med 60 anställda och en omsättning på 50 MSEK tycker jag definitivt att det är läge att tillsätta en styrelse och etablera en mer ordnad bolagsstyrning. I alla fall om det finns en ambition att växa vidare.

 • Pingback: IRL 2013-06-10 | Erik Fors-Andrée IRL()

 • Harald

  Hej!
  För hur länge kan man som VD bli tillfälligt förordnad? Den förra VD: sade upp sig för två år sedan och jag blev då tf. Det tycks inte finnas några ambitioner att rekrytera någon annan utan mitt förordnande förlängs gång på gång. Vad är ditt råd? Vad är för och nackdelen för mig? Jag hade innan en annan tjänst i bolaget.

  • Personligen skulle jag nog ha väldigt svårt att göra ett bra jobb under de förutsättningarna. Jag vill känna att jag har styrelsens förtroende och att man tar förordnandet på allvar. Så jag tycker att du ska kräva ett fast förordnande. (Det här är dock bara från mitt personliga perspektiv; jag är långtifrån expert på området.)

 • Pingback: IRL 2013-06-30 | Erik Fors-Andrée IRL()

 • Lisa

  Funderar på att ta steget och söka VD tjänst. Tror att jag har tillräckligt med erfarenhet och kompetens men är orolig för hur hög arbetsbelastningen kan bli. vill inte jobba övertid varje dag då jag har små barn hemma. Vad tänker du om det?

  • Jag har aldrig hållit mig till 40-timmarsveckor så jag är nog fel person för att svara på det 😉

   Rent generellt är jag övertygad om att det går att kombinera vd-rollen med barn (har själv gjort det). Men jag tycker också att man ska vara medveten om att det ansvar som ligger i vd-rollen ställer höga krav på tillgänglighet och att det med största sannolikhet kommer finnas perioder där man jobbar betydligt mer än 40 timmar. Dessutom är vd:s anställningsavtal rätt annorlunda mot en ”vanlig” anställning.

 • Ossy

  Jag är en grabb som går i grundskolan ännu.Skulle vilja veta vilka linjer och ämnen som skulle behövas för att uppnå/bli verkställande direktör. ??

  • Spännande fråga! Jag tror det viktigaste är att leverera i allt du gör, oavsett vad du väljer. Och för att leverera måste man gilla det man gör. Så välj alltid det du gillar mest!

   Rent generellt finns det många civilekonomer på vd-poster. Men det är också branschberoende: inom it är det till exempel vanligt att man är ingenjör och inom vården är det vanligt att man är läkare. Jag tror att vi framöver kommer att se fler människor med marknadsföringsbakgrund (som jag själv) på vd-poster, i takt med att konkurrensen hårdnar och kommunikation och synlighet blir viktigare.

   Oavsett skola så är ledarskap något som måste utgå från dig själv. Därför blir också din egen personliga utveckling otroligt viktig. Lär dig dina egna styrkor och hur du själv fungerar.

   • Ossy

    Tack för din rekommendation 😉

 • Andreas

  Hej! Vilken rolig sida! Jag har (nyss 40 år fyllda) precis sökt mitt första vd-jobb och känner ett visst ”vad f*n gör jag om jag får det!?!” Min bakgrund är butikschef och senare distriktschef, båda inom dagligvarubranschen. Därefter många år som utvecklare inom fastighetsbranschen. Jag vill mena att jag redan hanterat många av de frågor en VD gör, dock är inte företagets välmående och/eller framtid beroende av det.

  Hur skulle du vilja beskriva steget från t.e.x regionchef för ~40 anställda och ~200 msek omsättning till VD med ungefär samma mängd personal och omsättning.

  • Hej! Själv gick jag från projektledare till vd. Budgetansvar hade jag innan men både personalansvar och verksamhetsansvar var nytt. För att nämna två saker som jag upplevde som annorlunda i vd-rollen:

   * Att se hur mina egna prioriteringar förändrades till mer helhet och långsiktiget.

   * Att se hur titeln vd på visitkortet förändrade andras inställning och förväntningar.

   Lycka till med vd-uppdraget! Återkom gärna och berätta hur det går!

 • Kastro

  Hej!
  Jag är 26 år gammal och har hunnit få en hel del arbetslivserfarenheter (ca 8år), Jag har jobbat som affärsutvecklare, förvaltare, ekonomiansvarig, controller, rådgivare och ”Vice VD (Avlastade min förra chef med interna uppdrag)”. Kan utan problem säga att jag är duktig på det jag gör. Men jag är inte tillfredsställd, det är för lätta utmaningar. Min fråga är, jag har sökt några VD tjänster men lyckas ej komma till intervju, när jag har frågat vad jag saknade. Så har jag fått svar att styrelsen har ansett att min unga ålder gör mig ej till lämplig kandidat. Trots att jag har konkreta exempel på mina resultat att jag är rätt person. Vad bör jag göra? Skall jag vänta några år till för att söka VD tjänster?

  • Jag tycker att du ska fråga mer när du får det svaret. Är det åldern i sig de vänder sig emot eller är det något annat? En sak som jag kan tänka mig spelar in, är livserfarenhet, vilket ju inte är riktigt samma sak som arbetslivserfarenhet.

   Rent generellt tycker jag du ska fortsätta leverera i allt du gör och fortsätta söka dig dit du vill, så kommer du att nå dit!

 • Freshta Sinaie

  Hej! Jag går andra året på gymnasiet just nu. Det jag undrar är vad man ska välja efter gymnasiet för att bli vd. Jag funderade på ledarskap och organisation men vet inte om det är helt rätt. Jag brinner för att jobba med människor och leda men min svaga punkt är att jag inte är särskilt bra på matte.. Är matte jätteviktigt?? En annan fråga, vad kan man bli vd för? Mvh: Sinaie

  • Hej! Se mitt svar till ”Ossy”, som hade en liknande fråga lite längre ner.

 • simon

  Hej !
  Den beskrivningen som du gav av hur livet som vd är passar mig djupt mycket. Min fråga är vilken utbildning bör jag gå skulle industriell ekonomi fungera ?

  • VDn

   Hej Simon,
   Din utbildning är din inkörsport till ditt första ekonomiobb. Beroende på vilken utbildning och vid vilket säte du studerar vid börjar du på olika höjd på karriärstegen. Du kommer till 99% inte börja som VD. Det kan vara bra att studera en ekonomutbildning (gärna civilekonom eller en master) med finansinriktning.

 • Pingback: På besök hos gamla arbetsplatsen | Enbacksskolan åk6()

 • Johan Kuylenstierna

  Hej!

  Jag har arbetat inom IT-branschen i ca 10 år med systemutveckling, viss ledarskap, produktägande etc. De senaste två åren har jag jobbat i en manager roll, dock inte direkt med ledarskap, men med mycket ansvar.

  Nu har roller som VD blivit tillgänglig på mitt företag och jag är sugen på att söka den. Jag vet ju själv att jag saknar kompetens inom t.ex. ekonomi, sälj och affärsutveckling, men detta är väl saker som man med stöd från chefer och anställda kan lära sig?

  Jag är en väldigt praktisk person och min uppfattning av en VD är att det är praktisk roll. Vad anser du om ”learning by doing” konceptet?

  • Jag tror på learning by doing!
   Samtidigt får man se att i en roll som vd finns också en helt annan typ av ansvar – både praktiskt och rent juridiskt. Krasst: blir det fel kan du inte skylla på nån annan och hänvisa till att du inte visste. Du måste ha koll på verksamheten och allra främst ekonomin. Det betyder inte att du behöver vara expert på nåt av de områden, men veta tillräckligt för att veta vad du ska följa upp på, vad du vill veta, om de andra gör ett bra jobb etc.

 • Karin

  Hur viktigt är valet av lärosäte för att bli VD? Kollar företagen mycket på vart man tagit ut sin kandidatexamen (i ekonomi) eller är det annat som väger upp mer?

  • Tack för din kommentar! Rent statistiskt skulle jag tro att handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg är överrepresenterade i förhållande till deras storlek. Men jag tror faktiskt inte att lärosätet i sig gör den stora skillnaden – utan vad man lärt sig och vad man har för styrkor.

   • Fredrik

    Nja enligt undersökning är faktiskt Chalmers överrepresenterad,,,

 • försöker studera detta…

  Jag söker information om VVD. Vad har man för ansvar – åtaganden i en vvd roll? Vad blir bättre/sämre med anställningen? Berätta ALLT! Vad skulle tex. hända med VVD om VD skulle gå bort? Vi pratar om ett Aktiebolag.
  Ett familjeföretag med en ägare tillika VD som säger sig ta på sig allt ansvar! Varför tillsätta en vvd frågar jag och det är för att underlätta pappershantering, underskrifter och att VD kan dra sig tillbaka lite.

  • försöker studera detta…

   Tack för bra blogg! Saknar dock en sökruta så man kan söka bland dina inlägg. Mycket troligt har du tagit upp detta ämne nån stans men jag kan tyvärr inte finna det…
   Tacksam om du kan berätta mer om just rollen som VVD och vad det innebär, både i arbetsgivare och arbetstagares ögon sett.

 • Harald

  Hej,
  Har blivit erbjuden en VD-roll men har dock absolut ingen erfarenhet inom affärsekonomi, budget och att driva bolag. Detta är de medvetna om dessutom. Har dock andra kompetenser som de anser är värdefulla. Borde jag oroa mig?