Googla chefen ‒ så kollar du upp din nya chef

Din närmaste chef är ofta avgörande för ifall du kommer att utvecklas på din nya arbetsplats eller inte. Faktum är att en av fyra svenskar har sagt upp sig på grund av en dålig chef enligt en undersökning från Infact som gjordes 2011. På samma sätt har säkert de flesta upplevt att när en bra […]

14 trender och utmaningar för konsultvärlden

Sverige och de flesta industriländer är tjänstesamhällen, det vill säga mer än hälften av befolkningen jobbar i tjänstesektorn. En stor del av detta är kunskapsintensiv tjänstesektor (drygt en femtedel av Sveriges sysselsättning), alltså konsulter, revisorer, jurister, experter… Trots att en så stor andel av vår ekonomi är tjänster, så har det fortfarande inte skett några […]

Bara 16% är engagerade av sitt jobb

Gallup har undersökt hur engagerade människor är i sina jobb. Resultatet är slående, men inte förvånande. Bara 16% är engagerade i sitt jobb; de samarbetar, är entusiastiska, letar nya vägar att nå bättre resultat och drar in nya kunder. Hela 84% är inte engagerade i sitt jobb, varav 11% till och med är aktivt frånkopplade. […]

Dela med en vän eller kollega