Lös konflikter genom att fokusera på intressen

En stor del av jobbet som chef och ledare är att hantera konflikter. Konflikt är ett ord som låter ganska dramatiskt, men alla konflikter är inte lika allvarliga. Det finns små konflikter överallt i vardagen. En konflikt är som jag ser det en meningsskiljaktighet som fått känslomässig betydelse för de inblandade personerna. Det vill säga det är inte bara det att vi är oense, det vi är oense om är också betydelsefullt för oss känslomässigt.

Jag har hanterat konflikter av olika typer både som projektledare (utan personalansvar) och som chef (med personalansvar). Det finns skillnader mellan de båda rollerna och från situation till situation. Men jag har dragit några slutsatser är viktiga oavsett situation:

  • Att lyssna aktivt. Frågor som ”hur menar du då” är bra, liksom att till exempel tydligt säga ”jag förstår vad du menar”. Men framförallt: Låt andra prata!
  • Att vara öppen med vad man själv tänker och känner. I många konflikter finns det delar man inte själv är så stolt över, men vågar man ta upp även det så kommer man långt. ”Jag borde faktiskt inte ha sagt så där till dig…”.
  • Att försöka förstå vad problemet bottnar i genom att att skilja på sakfrågan och de mer känslomässigt betonade aspekterna. Bakom känslorna finns en situation, ett händelseförlopp, en plats, andra personer som orsakat känslorna. Försök identifiera hur personerna i konflikten (inklusive du själv) ser på vad som hänt. Försök enas om att ”det här hände – och jag upplevde det på det här sättet och du på det där sättet”.
Konfliktlösning

Inom Beyond Conflict pratar man om Intressebaserad problemlösning. Konflikthantering bör utgå från att se till intressen, istället för ståndpunkter. Intressen representerar bakomliggande behov och det är dessa som styr. En persons ståndpunkt däremot, är hans eller hennes önskade lösningssätt för att tillfredsställa behovet. Exempel: Min treåring säger ”Vill sova”. Han får lägga sig men blir ledsen och skriker. Efter ett tag får han sin napp. Då går han upp ur sängen ”Vill inte sova mer”. I själva verket ville han aldrig sova – han ville ha sin napp men vet att han bara får den när han ska sova. Så länge jag inte förstår det kommer vi ha våra små ”konflikter” om nappens vara eller icke-vara.

De bakomliggande intressena kanske inte överhuvudtaget står i konflikt med varandra. Och om intressena verkligen står i konflikt med varandra, kan det finnas andra gemensamma intressen som båda parter kan enas om.

Läs också 8 råd för att bemästra kritiska konfrontationer