Nina Jansdotter

Som ledare måste man förstå sig själv och hur ens beteende påverkar andra. För att utvecklas måste man reflektera över sitt ledarskap, sina mål, sitt beteende och de situationer man ställs inför. Men det är svårt att ge sig själv tid åt reflektion och det är svårt att på egen hand hålla en struktur på arbetet med att förbättra sig själv. Jag har därför vid några perioder haft en coach. Och nu är det dags igen! Förra veckan hade jag ett första coaching-tillfälle med Nina Jansdotter. Ninas uppdrag är att utmana mig och pressa på så jag tar mig tid för coachingen. Det ska bli riktigt intressant att se vilka insikter det leder till! 

Första tillfället handlade om mål – på det personliga planet, på företagsnivå och på samhällsnivå. Nyckelordet är kongruens, det vill säga hur väl olika mål överensstämmer med varandra. Ett engelskt uttryck som jag uppfattar som samma sak är goal alignment. Min första övning blev att beskriva tre mål på respektive nivå: personligt, företag och samhälle.

Personliga mål

Det här kommer jag att stöta och blöta ett bra tag framöver, men här en sammanfattning så långt.

Vita huset som symbol för “påverkan”…

Ett viktigt mål för mig personligen är att känna att jag gör nån form av avtryck i världen, att jag “påverkar”. Jag är övertygad om att världen utvecklas i positiv riktning och jag vill i så stor utsträckning som möjligt bidra till den utvecklingen. Jag vill kunna ta ett ansvar och agera istället för att bara “följa med”. Nina bad mig välja bland ett antal bildkort för att ge ett visuellt uttryck åt mina mål – det bästa jag kunde hitta var i det här fallet en bild av Vita huset. Jag är inte helt nöjd med det bildvalet, men det har kanske sin funktion så den får vara med här ändå. (Nån som har förslag på bildval som bättre beskriver vad jag menar?)

Amadeus på National Mall, Washington, USA

Familjen, barn och resor är också viktiga mål. Jag älskar min familj och tycker att få saker är så fascinerande som att upptäcka nya platser, saker, människor, situationer… Bilden som får representera detta var på ett barn, så det får det bli här också. Och eftersom jag ändå var inne på USA-tema får det bli Amadeus som två-åring i Washington (strax efter att denna bild togs besökte vi just Vita huset).

 

“Tänkaren” som symbol för att känna sig smart

Nina var inte nöjd med detta utan ville ha något ännu mer personligt – något egoistiskt. Det är av någon anledning inte så lätt att inse sina egna egoistiska drivkrafter, trots att de hela tiden finns där och påverkar vårt beteende. Men det är bra att tvinga sig till det: Det är viktigt för mig att känna mig smart. Jag gillar till exempel förhandlingar, personliga samtal och försäljning. Jag gillar att känna att jag ligger ett eller flera steg före. Det är en drivkraft helt enkelt. Och bilden fick bli Rodins “Tänkaren” (även om han mer står för klokhet än smarthet).

Mål på företagsnivå

Från ett företagsperspektiv kvarstår målet om att göra avtryck i världen. Att påverka branschen och samhället är ett väldigt tydligt mål för Juristjouren. Vi vill göra juridiken mer lättillgänglig och hjälpa folk att undvika samt lösa konflikter.

Två händer som möts – symbol för samverkan och grupparbete?

Ett annat mål tror jag är samverkan, eller helt enkelt att göra saker tillsammans. Det är både ett mål och ett medel. Samverkanslösningar och förlikningar istället för att driva hårda kravlinjer som inte tar hänsyn till människorna bakom. Vi kallar det för Fair Solutions. Jag tror också att ju tidigare man involverar andra människor desto större chans att lyckas med det man gör. Bilden för att symbolisera detta fick bli en handskakning.

Affärsmässig tillväxt – New York

På företagsnivå finns också ett mycket tydligt mål att växa. I första hand personellt, men givetvis också vad gäller omsättning och lönsamhet. Juristjourens verksamhet ska fördubblas på några år och vi ska bli en aktör som hela branschen mer eller mindre måste förhålla sig till. Tillväxt har alltid varit viktigt för våra grundare och det är också ett sätt på vilket vi skiljer oss från stora delar av branschen som domineras av en- och tvåmansbolag utan egentligt engagemang i att bli större.

Även tänkaren är en bra symbol som kan vara kvar på företagsnivå. Men då mer som förnuft än som smarthet. Juristjouren vill förenkla juridiken och vi har lekt med visionen att “göra Sverige till världens förnuftigaste stad”.

Mål på samhällsnivå

På samhällsnivå finns återigen påverkan kvar som viktigt – troligen viktigaste – mål. Det känns förmätet men jag vill verkligen bidra till utvecklingen. Jag har aldrig förstått mig på devisen “livet är till för att njuta”. Visserligen är jag en livsnjutare och visserligen njuter jag av det jag gör. Men det måste finnas en koppling till något större mål: Utveckling.

Även samverkan kan återanvändas på samhällsnivå. En värld med färre konflikter är både ett mål och sättet vi kan använda för att nå dit.

Kongruens

Det känns som att målkongruensen är rätt stor. Det är så långt inga mål som jag känner “faller utanför” de andra.

 

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega