Lästid: Cirka 2 minuter

Brainstorming kan genomföras på en mängd olika sätt. En metod är starbursting, som helt enkelt går ut på att brainstorma fram frågeställningar istället för svar. Lite som ett Jeopardy för idéskapande. I väldigt många fall kan det nämligen räcka med att hitta rätt frågor för att man ska kunna lösa ett problem. Det finns ofta några centrala frågeställningar som är avgörande för hur man vill och kan lösa problemet man diskuterar. Utan att identifiera själva frågeställningarna kan det vara mycket svårare att nå fram till en lösning.

Starbursting är en systematiserad metod för att identifiera frågeställningar runt ett givet problem eller utmaning. Det kan användas vid till exempel idéutveckling, problemlösning, produktutveckling eller omorganisation. Men det är också en metod för teambuilding eftersom det får igång diskussioner och låter alla komma till tals på ett bra sätt. I starbursting är det helt okej att leka djävulens advokat och få fram även besvärliga och obekväma frågor för att driva en tanke eller idé till sin spets.

Metoden går ut på att sätta den grundläggande problemställningen eller idén i mitten av en sexuddsstjärna. Varje spets på stjärnan förses sedan med begreppen vem, vad, varför, var, hur och när. De frågor som sedan kommer fram i brainstormingen skrivs in vid respektive udd i stjärnan. Ofta finns såväl stora som mindre frågor med i slutresultatet. En fråga kan leda till fler underfrågor, men det är viktigt att frågorna har relevans för den grundläggande problematiken.

Självklart kan man också gå vidare i grupp till att besvara frågorna, men det kan också vara ett jobb som tas vidare på annat sätt, till exempel genom att olika personer får ansvarar för att besvara frågorna.

De som läste det här ⬆ gillade också de här ⬇

Personlig effektivitet med pomodoro-tekniken

Personlig effektivitet med pomodoro-tekniken

Pomodorotekniken är ett strukturerat sätt att ta makten över sin egen tid och göra arbetet effektivt utan att trötta ut. Det är otroligt enkelt och det enda som behövs är en timer – till exempel en äggklocka eller en timer på en mobiltelefon. Det blir lätt Läs hela inlägget ...
Tvärtom-metoden

Tvärtom-metoden

Trött på att bara köra brainstorming-övningar där man ska komma på kreativa lösningar? Vänd upp och ner på problemet istället! Tvärtom-metoden är ett alternativt upplägg för brainstorming och kan hjälpa till att tänka i helt nya banor. Den kan hjälpa till att få fram saker Läs hela inlägget ...
Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Så får vi flyt i förändringsarbetet med Action Boards

Vi jobbar mycket med visualisering i arbetssättet, det vill säga att presentera arbetsmoment och uppgifter visuellt . Var och en av våra fyra grupper har varsin yta på väggen (not: en av dem har numera istället en bok). Där sätter de upp postit-lappar med förslag, Läs hela inlägget ...
Beslutsfattande genom OODA-loop

Beslutsfattande genom OODA-loop

OODA-loopen har sitt ursprung i det militära området, med tydligt syfte att vinna strider. Metoden tillskrivs militärteoretikern John R Boyd. Men liksom många andra modeller inom försvaret så har konceptet överförts till näringslivet, som verktyg för att utveckla och förstå olika beslutsprocesser. För Boyd var möjligheten Läs hela inlägget ...

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega