Brainstorming kan genomföras på en mängd olika sätt. En metod är starbursting, som helt enkelt går ut på att brainstorma fram frågeställningar istället för svar. Lite som ett Jeopardy för idéskapande. I väldigt många fall kan det nämligen räcka med att hitta rätt frågor för att man ska kunna lösa ett problem. Det finns ofta några centrala frågeställningar som är avgörande för hur man vill och kan lösa problemet man diskuterar. Utan att identifiera själva frågeställningarna kan det vara mycket svårare att nå fram till en lösning.

Starbursting är en systematiserad metod för att identifiera frågeställningar runt ett givet problem eller utmaning. Det kan användas vid till exempel idéutveckling, problemlösning, produktutveckling eller omorganisation. Men det är också en metod för teambuilding eftersom det får igång diskussioner och låter alla komma till tals på ett bra sätt. I starbursting är det helt okej att leka djävulens advokat och få fram även besvärliga och obekväma frågor för att driva en tanke eller idé till sin spets.

Metoden går ut på att sätta den grundläggande problemställningen eller idén i mitten av en sexuddsstjärna. Varje spets på stjärnan förses sedan med begreppen vem, vad, varför, var, hur och när. De frågor som sedan kommer fram i brainstormingen skrivs in vid respektive udd i stjärnan. Ofta finns såväl stora som mindre frågor med i slutresultatet. En fråga kan leda till fler underfrågor, men det är viktigt att frågorna har relevans för den grundläggande problematiken.

Självklart kan man också gå vidare i grupp till att besvara frågorna, men det kan också vara ett jobb som tas vidare på annat sätt, till exempel genom att olika personer får ansvarar för att besvara frågorna.