Idag håller jag en projektledningskurs. Eftersom tiden är begränsad lägger jag ut en liten fördjupning om Gantt-scheman här. Ett Gantt-schema ger en tydlig grafisk bild av hur arbetet i ett projekt förväntas fortlöpa och visar också hur de olika delarna i projektet är beroende av varandra. Det är en av de vanligaste flödesbeskrivningarna inom projektledning.

Exempel på gantt-schema

Ett klassiskt gantt-schema listar alla uppgifter som behöver utföras under varandra i en kolumn och med en tidsaxel från vänster till höger. I tidsaxeln bredvid varje uppgift ritar man när den ska utföras. En viktig poäng med gantt-scheman är att visa beroenden mellan olika uppgifter: vad som måste göras först, vad som kan komma senare och vilka saker som kan göras samtidigt.

Fördelen med Gantt-schemat är att flödet är lätt att förstå och det ger en bra översikt över delmomenten och när de ska vara utförda. Det gör det också möjligt att få en överblick över den kritiska linjen, det vill säga de uppgifter som måste vara utförda vid bestämda datum för att inte hela projektet ska fördröjas.

Ganttschemat har en lång historik. Bakom modellen står Henry Laurence Gantt, ingenjör och managementkonsult. De första schemaläggningarna användes för att anlägga Hoover-dammen i USA. Idag finns speciella programvaror för att ta fram gantt-schemat, även om det i de flesta fall räcker långt med bara Excel.

Personligen tycker jag att Gantt-scheman är överskattade. Det är en metod som uppkom för enorma projekt med tusentals inblandade, tusentals aktiviteter och miljardbudget. Det finns väldigt få projekt som uppfyller de kriterierna och i de flesta mindre projekt kan man använda enklare sätt att planera tycker jag.

Jag vill påskynda utvecklingen mot ett mer flexibelt, öppet och dynamiskt arbetsliv. Jag är entreprenör, föreläsare och digital affärsrådgivare. Från att ha jobbat i stora organisationer som PwC, Socialstyrelsen och Försvarsmakten, driver jag nu ett litet team där kultur och samhörighet byggs med digitala verktyg. Utan kontor och med spridning över fyra kontinenter samarbetar vi helt online. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.