Vision och strategi

Jag läste nyligen en artikel av Stephen Kraus, forskare i ämnet framgång. Kraus framhåller den egentligen självklara betydelsen i att ha både vision och strategi:

”…lasting success comes from having a compelling vision of what you want to achieve and developing a strategy for making that vision a reality”.

Inte så anmärkningsvärt kanske, men ändå väl värt att poängtera. Som exempel använder Kraus bland annat Steve Jobs:

”He excelled in creating and communicating an idealistic vision of the future, but fell short in managing people, developing a corporate strategy, and steering the company toward profitability. Jobs was a visionary, not a strategist.”

Att vara visionär med låg strategisk förmåga eller strateg utan tydliga visioner, skapar lika stora problem. Många dotcom-företag försvann av samma anledning som Steve Jobs en gång fick lämna Apple — höga visioner men bristande strategi.

ERik