Är du bra på ditt jobb?

Är du bra på ditt jobb?
Alla känner sig dåliga på sitt jobb ibland. Men hur kan du avgöra om det är sanning eller bara handlar om sunt tvivel? Och vad gör du om du faktiskt inte är duktig på det du gör?

Höjdpunkter

  • Alla vill vara bra på sitt jobb, men vad menar man egentligen med bra? Och vems måttstock används? Är det min definition av bra, eller är det min organisations definition av bra? Är det till och med så att det är mina föräldrars definition av vad som är bra? Vem är det jag mäter mig mot, vem är det jag vill tillfredsställa? Vems förväntningar är det jag försöker att leva upp till?
  • Märker man att man inte är bra på sitt jobb man ha modet att ta till sig av det och faktiskt se: ”Hur kan jag göra en förändring? Vad är det som jag kan förändra i min situation, eller i mitt val av jobb?”
  • Jobb är ofta en identitetsgrej. Upplever man att man får negativ feedback, eller att det inte riktigt fungerar som det ska, så är det tyvärr rätt lätt att dra slutsatsen: ”Ja, men jag suger på det här, jag kommer aldrig att fungera i den här rollen.” Och så behöver det inte alls vara, utan det kan vara så att du är i fel organisation, du har fel chef, eller att just det här sammanhanget inte fungerar för dig.

Frågor att ställa sig själv när man reflekterar kring om man är bra på sitt jobb:

Skulle vem som helst kunna ersätta dig i det du gör?
Gillar du det du gör?
Får du positiv feedback?
Skapar du någon form av resultat?
Får du mer uppgifter eller är det så att du får mindre och mindre uppgifter?

Så kan du se, efter att ha varit i en viss roll i ett år eller så, att vem som helst skulle kunna göra det här på precis samma sätt som du själv, så är det nog ett tecken på att det här kanske inte är din grej riktigt.

Det är förstås ingen hundra procentig regel, men generellt så är det ändå så att vi är bra på det vi gillar och vi gillar det vi är bra på.

Mest sannolikt är faktiskt att du är bra på ditt jobb. Du har hamnat där av en anledning, och du har kvar jobbet av en anledning.