Innovation av tvistelösning

Mål: Bättre Access to Justice

GÄSTINLÄGG AV JOHAN HEDÉN HULTGREN: Privatpersoner och småföretag saknar idag Access to Justice vad gäller tvister på belopp upp till 250 000 kr. Men vad innebär egentligen Access to Justice? Access to Justice definieras av möjligheten för oss att tillvarata våra legala rättigheter i de statliga institutionerna, d.v.s. hos domstolar och myndigheter. Idag saknas den möjligheten i mångt och mycket av två anledningar: det är för dyrt och det tar alldeles för lång tid.

Hampus Sahlin och Johan Hedén Hultgren, grundare SwiftCourt

Att lösa en juridisk tvist i domstol tar i genomsnitt 7,6 månader (Se Sveriges Domstolars Årsredovisning 2012). Siffran påverkas av det stora antal tredskodomar som avgörs på handlingarna varje år. Troligen rör det sig egentligen om en tid på 1-2 år för att gå igenom hela domstolsprocessen och få ett slutligt avgörande på tvisten.

Inte nog med att en domstolsprocess är kostsam i tid, den kostar också mycket pengar. En domstol som institut är i sig är skrämmande och processen kräver en kompetens som nästan enbart återfinns hos jurister. De flesta behöver därför ta hjälp av ett juridiskt ombud. Med tanke på att dessa ombud i genomsnitt fakturerar cirka 2 000 kr/h kan vi med enkel matematik snabbt räkna ut att marginalen för att driva en tvist om ett mindre belopp, sett till kostnad i tid och pengar, snabbt äts upp. Allt som oftast är en sådan process en förlustaffär. Därför drivs inte tvister på mindre belopp vidare. Det är helt enkelt inte värt det.

Detta innebär att tusentals tvister som uppstår varje år aldrig får en rättvis prövning. I USA uppskattas att 80 % av alla tvister som uppstår aldrig når domstol. Tillämpat på svenska förhållanden, där 80 000 civilrättsliga tvister inkommer till Sveriges tingsrätter varje år, innebär det att 320 000 (!) tvister uppstår varje år utan att bli rättvist prövade av domstol. Det är väl tur det. Redan nu är det svenska domstolsväsendet belastat till den grad att ansökningsavgiften nyligen höjdes för tvistemål från 450 kr till 2 800 kr (900 kr för småmål under 22 500 kr). Därmed höjdes trösklarna ytterligare.

Tilltaget att höja ansökningsavgiften, dyra ombudskostnader och långa handläggningstider leder till att juridiken i sig blir otillgänglig, ineffektiv och saknar genomslagskraft. Det saknas access to justice. Avtal på mindre belopp blir blott ett vitt papper då ett avtalsbrott inte kan beivras. Småföretagare använder även allt som oftast Stockholms skiljedomsinstitut skiljeklausul i sina kommersiella avtal men märker snabbt att en sådan process, även om den omfattas av sekretess och är mer effektiv, kostar mycket mer än den vanliga domstolen. Institutet används i stort sett bara i internationella tvister på mångmiljonbelopp storföretag emellan.

Vad som behövs är ett alternativ till de traditionella juridiska processerna – ett alternativ som effektiviserar juridiken både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Swiftcourt är ett sådant alternativ. Swiftcourt är en digital domstol som gör det möjligt för privatpersoner och småföretag att lösa tvister snabbt, enkelt och till en låg kostnad. Hela processen sker online och tar 6 veckor. Domen i sig blir verkställbar direkt.

swiftcourt.se
swiftcourt.se

Juridisk innovation är en het global trend

Precis som vi har sett andra branscher demokratiseras är det nu dags för juridiken. I det informationssamhälle vi lever i, där vi ständigt kan få svar på våra frågor och erhålla den informationen vi behöver, har vi äntligen börjat ifrågasätta relationen mellan hur svårt det är att få svar på en juridisk fråga och hur mycket det kostar att ställa den. Swiftcourt är en i raden av lösningar som effektiviserar juridiken genom att göra den tillgänglig och enkel. Avtal24 var först ut i Sverige med att erbjuda enkla och smarta avtal till fastpris, där framförallt privatpersoner är målgruppen. I småföretagarsegmentet hittar vi Lawline och Moretime som genom smart crowd-sourcing kan erbjuda billig juridisk rådgivning samt prenumeration på juridiska tjänster. Tekniken har till och med kommit så långt att vi snart kan skapa, granska och analysera avtal helt och hållet med digitala verktyg (Se CBI Contracts, VQ Legal och Precisely).

Juridisk innovation har fått ett starkt fotfäste utomlands, särskilt i USA. I Sverige har Legal Tech-Scenen äntligen börjat bubbla, men är långt ifrån etablerad i den svenska advokatkåren. Den juridiska strukturen präglas av traditionella processer och flöden som, i jämförelse med vad vi kan skapa online idag, är ineffektiva och kostsamma. Man skulle kunna hävda att en så pass trögflytande bransch är svår att förändra. Låt mig illustrera med ett exempel: E-signatursföretaget Egree grundades för 4 år sedan (då under namnet Underskrift). Redan då kunde man ana att man skulle spara både tid och pengar att sköta hela sin avtalshantering online. Det är dock först nu konceptet med e-signering har fått fotfäste, och det är först nu fler och fler flyttar processen online. Juristbranschen i sig må vara trögflytande, men marknaden är redo för förflyttning och förändring. Förändringen i sig ligger inte i händerna på juristerna. Privatpersoner och företag ställer nu krav på juristerna att de enklare juridiska processerna ska streamlineas och effektiviseras genom smartare arbetsfördelning, outsourcing eller smarta digitala verktyg som i mångt och mycket kan automatisera arbetet, medan den komplicerade juridiken ska skötas av juristerna.

Juridikbranschen står vid ett vägskäl. Beviset för att förändringen är på väg hittar vi, som ovan redogjort för, hos juristernas klienter. Juristerna har nu ett val: antingen kan de följa med i utvecklingen och svara på klienternas behov, eller så kan de välja att stå stilla. Förändringen ligger i marknadens händer.

Det är inte bara domstolsprocessen som är ineffektiv och kostsam. I stort sett alla juridiska processer kan effektiviseras genom juridisk innovation. I takt med att marknaden kräver verktyg för att göra juridiken billigare, effektivare och enklare kommer nya lösningar att krävas och juridiska processer kommer att förändras och förflyttas online och i många fall helt automatiseras. Det är inte staten eller Advokatsamfundet som kommer att vara de drivande innovatörerna. Det är Legal Tech-entreprenörer som skapar effektiva juridiska verktyg som gör juridiken enkel och tillgänglig i alla segment. Det kommer att spara privatpersoner, företag och samhället i sig flera miljarder om året. Men framförallt, aldrig förr kommer så många människor ha Access to Justice.

__
Det här inlägget är ett gästinlägg av Johan Hedén Hultgren, en av grundarna bakom SwiftCourt. Jag publicerar det för att jag tycker att de gör bra grejer och för att juridisk innovation verkligen behövs. Ta kontakt om du också har en juridisk innovation att berätta om! 

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega