Legal Market Trend Analysis – Chris Bull

Lästid: Cirka 2 minuter
Chris Bull

Fortsätter realtidsblogga från VQ Forum (andra inlägg här). Lunchen är över och Chris Bull ska prata om den juridiska marknaden. Han är internationell advokatbyrårådgivare och själv tidigare bland annat vd för Osborne Clarke Group (se även min intervju med Chris Bull om disruptiv förändring i juridikvärlden).

Becoming less special

Det är ganska skönt att vara speciell, annorlunda och göra affärer på andra sätt än andra branscher. Och så har det varit under lång tid. Men det är inte så kul att vara “speciell” på fel sätt, “speciell” på skolgården…

Juridik blir mindre speciellt. Mer som alla andra branscher. Det finns flera orsaker till det: Ekonomin har gått sämre under lång tid och det har drivit fram “more for less”-utmaningen, olika typer av fördelning (sourcing) av arbete. Avregleringarna har öppnat marknaden för nya aktörer. Teknologiska innovationer har gjort det möjligt att jobba och samarbeta på distans; sociala medier har förändrat våra beteenden privat och det ställer krav på yrkeslivet. Och attityden till förtroende, respekt och kvalitet har förändrats. Advokatbyråer har traditionellt varit förknippade med förtroende, men det förändras. Många undersökningar visar till exempel att förtroendet för detaljhandelskedjor är högre än för de som traditionellt haft högt förtroendet.

Växande affärsmodeller

“Our new normal… is everybody else’s old normal”

De affärsmodeller som finns på resten av marknaden blir vanligare och vanligare även inom juridikvärlden.

  • Nya former: Bolagiserade juristbyråer.
  • Nya ägare: investerare, aktörer inom finansiella tjänster, detaljhandelskedjor
  • Nya kombinationer: Allianser och nätverk
  • Branded & Franchised law: den organisatoriska formen bakom är inte det man ser utåt. “Branding is fundamental.”
  • Virtuellt, på distans, online (Amazon levererar produkter världen över inom 24 timmar, det är betydligt svårare än att leverera ord och kunskap)
  • Processexperter: LPO, teknologi, inhouse
  • Juridiska produkter och paket; nya prissättningar
  • Stora möjligheter för though leaders, väldigt specialiserade experter. Det här är vad många byråer ser som sin framtid när de funderar på hur de ska bemöta förändringarna i branschen – problemet är bara att nästan alla tänker så och alla kan inte vara mest specialiserade. Kvalitetsproblemet: “We’re high quality lawyers in a great firm”, tillsammans md 83% av alla andra.

 

De som läste det här ⬆ gillade också de här ⬇

Individuella löner vs. Fast lönetrappa

Individuella löner vs. Fast lönetrappa

Nu har vi börjat se över lönerna och utvecklingsmöjligheterna på Juristjouren. Som jag skrev tidigare så tror jag på individuell lönesättning men Juristjouren har idag en lönetrappa som bygger på anställningsår. Stora delar av juristbranschen har liknande system och det finns förstås fördelar med det... Fast Läs hela inlägget ...
Disruptiv förändring i juristvärlden?

Disruptiv förändring i juristvärlden?

När nya aktörer plötsligt tar över en existerande marknad kan man kalla det en disruptiv förändring (vad man skulle kalla ett paradigmskifte i vetenskapen). Det gamla blir helt obsolet och det nya blir normen som alla måste förhålla sig till. Ett klassiskt exempel var när Läs hela inlägget ...
The More for Less Challenge - Charles Christian

The More for Less Challenge – Charles Christian

Fortsätter realtidsblogga från VQ Forum (andra inlägg här). Nu Charles Christian, tidigare jurist och numera specialiserad på rådgivning om utvecklingen av IT inom juristvärlden. Läs hela inlägget ...
The New Normal - Susan Hackett

The New Normal – Susan Hackett

För andra året i rad försöker jag mig på att realtidsblogga från VQ Legal Forum #VQForum (andra inlägg här). Dagens första föreläsare är Susan Hackett. Susan är vd för Legal Executive Leadership i Washington och specialiserad på samarbete, effektivitet och förbättrade processer för juristbyråer. Läs hela inlägget ...

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega