1. En stark kultur kan inte byggas på kompromisser. Alla ska inte hålla med.
  2. Det räcker inte med ledningen. Kultur kan bara byggas på ägarnas värderingar.
  3. Insatser för att utbilda medarbetare är ofta överskattade. När man bygger en kultur kan vissa personer behöva sluta.

Om någon ska utses som ansvarig för “kultur” hamnar det ansvaret för det mesta på hr. Samtidigt har hr alltid i någon mån ett ansvar för den befintliga personalen och det uppdraget kan bli problematiskt vid införandet av en ny kultur. Man måste helt enkelt inse att vissa personer kan behöva sluta för att man ska lyckas med kulturen. Alla passar inte in.

En sak man ofta gör när man ska förändra en kultur är att man diskuterar hur man ska få alla med sig. Och ja, självklart måste man ha en plan för hur man jobbar med att förändra kulturen och hur man skapar förståelse för det, men jag tänker att det blir fel utgångspunkt att tänka att alla ska med.