Agenda ledningsgrupp

Mitt första tips om du undrar över vad du ska ha för agenda på ledningsgruppsmötet, är att antingen ställa in mötet eller ägna mötet åt att diskutera just det: Vad ska vi ta upp på de här mötena? Tycker ni att de behövs? Hur ofta ska vi ha dem? Det är bättre att göra de frågorna i någon mån till en gemensam process.

Med det sagt föreslår jag denna generella struktur (mall) för ledningsgruppen agenda

  • Information. Beslut som vd/annan fattat och behöver informera de andra om.
  • Rapportering/uppföljning. Vad har hänt sen sist, var står vi i de viktigaste affärsprocesserna/nyckeltalen/ansvarsområdena/projekten. Det här ska vara korta punkter – frågor är okej men diskussion förs inte här.
  • Diskussion/erfarenhetsutbyte/brainstorming/förhandling. Ska detta bli effektivt bör deltagarna ha fått underlag i någon form och vara förberedda.
  • Beslut. Som ovan: underlag ska finnas inför mötet.
  • Avslut med påminnelse om nästa möte (som jag dock tycker redan ska ha en tid utsatt sen tidigare).

Ovanstående är en generell ”mall” för agenda i ledningsgruppen. Personligen har jag dock valt att lägga upp ledningsgruppens möten på ett lite annat sätt: Vi skiljer för närvarande på beslutsmöten och diskussionsmöten. Det vill säga när vi har beslutsmöten ska vi inte ha någon vidare diskussion – om det visar sig att en diskussion uppstår är vi inte mogna för beslut och för istället frågan vidare till ett diskussionsmöte. Om vi däremot kommer till beslut på ett diskussionsmöte är det helt okej – men inget vi behöver sträva efter.

[optin-monster-shortcode id=”ahucuamraluhlvd55fpt”]