Att leda 80-talister

80-talister är otåliga, illojola och självupptagna. Eller med andra ord: De är angelägna, flexibla och tar ansvar för sin egen utveckling.

  • Att stanna på ett jobb man inte trivs med är inte okej.
  • Att jobba upp sig innan man får en central roll är inte acceptabelt.
  • Och en guldklocka efter 25 års tjänst är inte intressant.

Jag är ”programchef” på UR för ett intervjuprogram med Emma Pihl. I programmet berättar hon om Generation Y, det vill säga 80- och 90-talisterna.

Att dra slutsatser om en hel generation kräver förstås enorma generaliseringar. Och det finns dessutom vissa drag som återkommer varje gång en generation ska beskrivas. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att hela mänskligheten värderingsmässigt rör sig i samma riktning, mot ständigt ökad individualisering och sekularisering. Men inte desto mindre kan det också vara intressant att se skillnader mellan generationer: som att 80-talister inte bara är mer självständiga utan också ställer högre krav än sina föräldrar.

Lyssna på Emma Pihl som berättar om Generation Y.

Emma Pihl om att leda 80-talisterna
Titta på intervjun med Emma Pihl, där hon beskriver utmaningarna i att leda 80-talister