Embryot till Lean finns i Juristjourens DNA och modersmjölk

Gästinlägg av Johan Lange, som är vår coach i införandet av Lean.

När man arbetar med förbättringsarbete är själva anslaget – hur man startar – oerhört viktigt. Att träffa målgruppen, i detta fall ledningsgruppen, på ett sätt som väcker rätt reaktioner. Inte minst är det viktigt att träffa grundarna och ägarna, som i detta fall är högst aktiva och har stort inflytande i bolaget.

En oväntad effekt var när en av grundarna, Svante, under sin personliga presentation vid första träffen med mig berättade att starten av Juristjouren inte var helt enkel. De önskade och ville anställa stadens bästa jurister men hade inte de ekonomiska möjligheterna. Sålunda började de istället med att gå till Arbetsförmedlingen och den vägen nå jurister.

Det skapade en annan profil på företaget, en litet mjukare stil där ledarskapet fick anpassas efter situationen. En start under den knappa stjärnan, där varje resurs vägdes på guldvåg och man verkligen inte byggde något i onödan. Resurssnålt – ja, för mig en klockren parallell med Hr Toyoda som ville bygga ett Ford Motor Company men inte hade pengarna det krävde – utan fick bygga resurssnålt. Så man kan ju säga att embryot till Lean/resurssnålt företagande fanns i Juristjourens DNA och modersmjölk.

Johan Lange