Konstruktiv feedback är allas ansvar

Väldigt många av de små spänningar, konflikter och ineffektivitet som uppstår på olika sätt i alla organisationer, beror på att det är svårt att ge och ta feedback. Man kanske tar illa upp av något som en kollega gör, men man tar inte upp det med personen ifråga. Det leder ofta till att samma sak upprepas igen eller till att man själv skadar den andra. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att ta upp. Här kommer ett gästinlägg av Marie Svedberg om vikten av konstruktiv feedback.

Skriv gärna en kommentar om du har förslag på hur man kan bli bättre för feedback!

GÄSTINLÄGG AV MARIE SVEDBERG: I många organisationer satsar de – i bästa fall – på att utveckla cheferna och ledarskapet. Men när talar vi om medarbetarskapet? Det är lätt att som medarbetare lägga allt ansvar för sig själv på företaget och närmaste chef. Men ingen annan än du själv kan ta ansvar för dig själv.

Marie Svedberg

Som medarbetare har du både rättigheter och skyldigheter. En nyttig fråga att ställa sig är ”Skulle jag anställa mig själv och varför?” ”Skulle jag vilja betala mig själv lön för det jag gör om jag var ägare av företaget?”

När jag arbetar i arbetsgrupper talar vi om hur de vill ”ha det” i gruppen. Vilka olika personligheter finns och vad betyder det för sättet att agera och kommunicera med varandra? Men var går gränsen för att det är en tillgång att ”vi är som vi är” – våra personligheter – till att vara något som är negativt.

Jag brukar säga att alla är skyldiga enligt lag att vara ”trevliga”. Det är t ex inte okej att ha hett temperament och gapa och skrika – vare sig för chefer eller medarbetare. ”Va! Får man inte vara som man är nu?” Brukar en reaktion vara. ”Jo då, om du bidrar på ett positivt sätt till arbetsmiljön.” Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att uppnå en god arbetsmiljö och då går det inte bete sig som man vill.

Kommunikationen är ofta en pusselbit där det brister. Så mycket är vunnet om vi lär oss hur vi kan ge varandra feedback på ett bra sätt – både positiv och negativ. Det kräver träning och är dessutom färskvara som måste underhållas….

Visst har chefen ett stort ansvar för kommunikationen, men det har medarbetarna också. Vi måste tala med varandra om hur vi ska agera – internt och externt – för att vara det företag som vi vill vara och uppfattas.

Det finns ett stor hål att fylla – vi vet generellt inte hur vi ska framföra feedback på ett konstruktivt sätt. Vi skulle tjäna massor på att skapa ett gott kommunikationsklimat. Högre effektivitet, färre missförstånd, mindre konflikter, mindre sjukfrånvaro osv.  Vad kostar inte det?

Eftersom kommunikation är svårt, är det viktig att även medarbetarna får kunskap om hur de ska ta och ge konstruktiv feedback. Inte bara cheferna. Idealet är att alla tar sitt ansvar – chefen att ge feedback till medarbetarna, medarbetarna till chefen och inte minst medarbetare emellan.

Det finns mycket som är viktigt för kommunikationen, men kunskap om hur vi kan ge feedback på ett konstruktivt sätt skulle göra underverk för arbetsklimatet, arbetsmiljön och inte minst resultatet.

Läs också Karin Ulfhielm: Har ni en feedback-kultur där du jobbar?

Marie Svedberg arbetar med individ- och organisationsutveckling och driver det egna företaget MikS LedarCoaching. Du hittar henne på MikS LedarCoaching AB, LinkedIn, Twitter, Facebook