Företagskultur från ett grundarperspektiv

Jag tänker och pratar ofta om företagskultur. Inte minst med entreprenörer och små bolag med stora ambitioner. Det finns många infallsvinklar på kultur, men de allra flesta är överens om hur viktigt det är. I det här inlägget återkommer jag till ett synsätt på företagskultur som jag även har berört tidigare. Det är ett synsätt […]

Ett kulturellt perspektiv på produktdrivna och användardrivna organisationer

Den kanske största anledningen till att diskussionen om produktdrivet respektive användardrivet perspektiv tagit ny fart de senaste tio-femton åren är Steve Jobs och Apples framgångar. Steve Jobs förkroppsligade på många sätt produktdriven utveckling, och har bland annat sagt så här: “People don’t know what they want until you show it to them. That’s why I […]

“Man kan inte bygga en kultur”

Det menar Jason Fried, den mest tongivande av grundarna bakom Basecamp, som är ett väldigt populärt och nytänkande verktyg för projekthantering. Bolaget, som tidigare hette 37signals beröms ofta för sina sunda värderingar och för sin innovationsförmåga (bland annat uppfann man ett eget programmeringsspråk som numera används av tiotusentals utvecklare). Företaget har blivit en förebild för […]

Tre obekväma sanningar om att bygga en kultur

En stark kultur kan inte byggas på kompromisser. Alla ska inte hålla med. Det räcker inte med ledningen. Kultur kan bara byggas på ägarnas värderingar. Insatser för att utbilda medarbetare är ofta överskattade. När man bygger en kultur kan vissa personer behöva sluta. Om någon ska utses som ansvarig för “kultur” hamnar det ansvaret för det […]