Blandade grupper eller specialistgrupper?

I lördags var hela ledningsgruppen på workshop för att enas om hur vi ska gå vidare med hur vi ska organisera oss i framtiden. Vi hade med oss de kommentarer som kommit sen september och gick igenom alla förslagen igen.

Bakgrunden till att vi ser över organisationen är att Juristjouren har växt kraftigt de senaste åren. Förr kände alla varandra väldigt nära, satt bredvid varandra på en ganska begränsad yta och hade korta vägar till ledning och administration. Idag är vi 30 personer och sitter på två våningsplan. För att fortsätta vara en social, flexibel arbetsplats och samtidigt bibehålla effektiviteten behöver vi en ny organisation.

I september tog vi därför fram sex förslag på ny organisation. Sen dess har vi diskuterat förslagen på personalmöten och vid gruppmöten för att få fram så många för- och nackdelar som möjligt och för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Lördagen var en mycket bra workshop, där det känns som att vi gick på djupet med förslagen och kommentarerna. En av de största diskussionerna handlade om hur juristgrupperna ska vara indelade: Ska juristgrupperna vara indelade efter rättsområde, till exempel alla som jobbar med familjerätt i en grupp, alla som jobbar med arbetsrätt i en grupp och alla som jobbar med fastighetsrätt i en grupp? Eller ska vi ha blandade grupper? Det var en intressant – och svår – diskussion. Vi pendlade fram och tillbaka mellan alternativen. Här är några av de viktigaste för- och nackdelarna vi lyfte fram:

Nackdelar med blandade grupper

  • Gruppchefen inte tillräckligt insatt i alla områden för att kunna handleda var och en inom sitt rättsområde.
  • Svårt att skapa grupptillhörighet.

Fördelar med blandade grupper

  • Ger på ett naturligt sätt insyn i andras rättsområden
  • Gör det lättare att byta rättsområde och byta grupp
  • Skapar jämnare fördelning av ärenden, vid arbetstoppar inom ett område kan andra lättare hoppa in

Nackdelar med specialistgrupper

  • Man blir lätt så inriktad på sitt område att man förlorar helhetsperspektivet, det uppstår ett negativt “vi och dem” mellan olika grupper
  • Det blir svårare att byta grupp eller rättsområde

Fördelar med specialistgrupper

  • Lätt att specialisera sig och bli bättre och bättre på ett område
  • Ger en naturlig gruppkänsla och grupptillhörighet
  • Lättare för gruppchefen att handleda

Diskussionen visade kort och gott att vi gärna vill att man som jurist specialiserar sig mer och mer, men att vi vill samtidigt vill att grupperna ska vara blandade. Svår balansgång som vi får diskutera vidare.

Nästa steg i arbetet med ny organisation är nu att göra en RACI-matris för att detaljera de olika områden som finns i organisationsskisserna. Vi hoppas ha fler detaljer på plats för att kunna gå igenom vid personalmötet 7/12.

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega