SMART verktyg för att skapa bra mål

Lästid: Cirka 2 minuter

Det här är första inlägget i en serie jag planerar om metoder och verktyg inom ledarskap, projektledning och personlig utveckling. Men jag vill ha input – tycker du att det ger nåt med den här typen av kortfattade, allmänna beskrvningar av metoder och verktyg? Skriv en kommentar. 

SMART är ett verktyg för att sätta upp bra mål i ett projekt eller för en verksamhet. Namnet kommer från de fem punkter som ska tas i beaktande vid formuleringen av de mål som sätts. Mål ska alltid vara: 

  • Specifika – ska något öka eller minska, vad ska utvecklas och åt vilket håll? Målet måste gå att förstå.
  • Mätbara – hur mycket ska något öka eller minska? Målet ska vara lätt att mäta så att vi ser om vi uppnått det.
  • Accepterade – allra bäst är om de som ska uppfylla målen också formulerar dem. Det motiverar medarbetarna.
  • Realistiska – går verkligen målen att nå? Det ska kännas möjligt att nå målet.
  • Tidssatta – när startar vi och när slutar vi?
  • (Ambitiösa – mitt tillägg, se längst ner i detta inlägg)

Alla punkterna ska checkas av för att säkerställa att det är ett bra mål, det vill säga ett mål som går att använda och inte bara blir en pappersprodukt. Vill man uppnå sina mål så ökar man sina chanser markant genom att göra målen SMARTA.

Den här typen av verktyg (mnemoteknik) är lätt att använda och när man gjort det några gånger så går det dessutom rätt snabbt att sätta upp bra mål. Vid mer komplexa situationer som till exempel organisationstuveckling är det dock viktigt att tänka på att det ofta kan finnas flera mål på olika nivåer – det blir viktigt att bena ut och dela upp.

Jag tycker att SMART har en rätt viktig brist. Ibland kan det bli för “tama” mål. När man gjort det specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt så får man inte samtidigt missa ambitionen och utmaningen. Jag lärde mig tidigare formeln MUTAR när U står för utmanande, men eftersom det är mycket svårare att komma ihåg, så föreslår jag istället SMARTA med det sista A:et som Ambitiös.

De som läste det här ⬆ gillade också de här ⬇

Så förändras vår bilvardag de närmaste 20 åren

Så förändras vår bilvardag de närmaste 20 åren

De närmaste 20 åren kommer mycket att förändras som en följd av nya dator- och robotsystem som löser många av de uppgifter som bara vi människor kunnat utföra tidigare. En av de viktigaste, som kommer att påverka den stora breda massan av oss är självstyrande Läs hela inlägget ...
Så tränar du personligt ansvarstagande

Så tränar du personligt ansvarstagande

Jag tycker att personligt ansvarstagande är den absolut viktigaste personliga egenskapen i alla sammanhang: Jobbet, familjen, fritiden. Genom personligt ansvarstagande gör man bättre ifrån sig, trivs bättre med sig själv, uppskattas mer av andra. Dessutom är personligt ansvarstagande också grunden för att kunna förbättra andra Läs hela inlägget ...
Projekttriangeln - Vad är viktigast i ditt projekt: Tiden, pengarna eller resultatet?

Projekttriangeln – Vad är viktigast i ditt projekt: Tiden, pengarna eller resultatet?

Projekttriangeln är en av grundbultarna i projektmetodik. Tid ("jag vill att det ska gå snabbt"), pengar ("jag vill ha det billigt") och resultat ("jag vill att det ska bli bra") blir var sin sida i en triangel för att visa på beroendena mellan de tre Läs hela inlägget ...
Beslutsfattande genom OODA-loop

Beslutsfattande genom OODA-loop

OODA-loopen har sitt ursprung i det militära området, med tydligt syfte att vinna strider. Metoden tillskrivs militärteoretikern John R Boyd. Men liksom många andra modeller inom försvaret så har konceptet överförts till näringslivet, som verktyg för att utveckla och förstå olika beslutsprocesser. För Boyd var möjligheten Läs hela inlägget ...

Publicerat av Erik Fors-Andrée

Entreprenör, talare, utforskare, tänkare, upplevelse-junkie. Grundare gomonday.se. Boredom hurts my brain. Vill du prata mer? Du hittar mig på bland annat LinkedIn eller så kan du hitta en tid i min lunchkalender.

Dela med en vän eller kollega