VQ Knowledge and Strategy Forum 2011

Fortsätter realtidsblogga från VQ Knowledge and Strategy Forum på Grand Hotel. Det här inlägget är sammansatt av presentationerna från flera talare. Missa inte tidigare inlägg: The Future of Knowledge Management in the Legal Business – Chris Bull och The End of Lawyers – Richard Susskind.

Innehåll

Vad vill klienterna ha?

Martin Salomon, på undersökningsföretaget Regi som bland annat genomför ”Årets advokatbyrå”. 

Det finns en sak som överskuggar allt annat vad gäller vad kunden vill ha: Lyssna på kunden! Kunden vill bli hörd. De vill att deras specifika problem har uppmärksammats, förståtts. 

Listen to your client!

 1. Proactivity.Make the client on top of things! Juridisk projektledning blir mycket viktigare. Kunder poängterar också att de gärna vill ha nyhetsbrev, information per mejl, kostnadsfria seminarier, presentera och sälj era tjänster, mer proaktivitet leder till mer affärer. Kunden vill känna sin byrå.Alternative fee arrangements (AFA). Kort och gott: Erbjud mer för mindre. Ta betalt på andra sätt, till exempel olika beroende på resultaten vi uppnår. Erbjud fasta priser. Erbjud mängdrabatter. Fundera över retainer arrangements.
 2. Follow-ups and lessons learned. Håll kontakten mellan uppdrag och gör formella uppföljningar. Bara 37% av byråerna gör det regelbundet. Ju fler och bättre uppföljningar desto nöjdare kunder. Framförallt omdömen om byråns proaktivitet and dedication förbättras markant av uppföljningar.
 3. Innovative approach. Kunden vill ha en innovativ byrå! ”Where a firm is considered to be more conservative than innovative, the likeliness of the client to switch to another firm will increase by 40%. ”

Sociala medier i jurist- och advokatbranschen

Om någon kollega från annan en annan byrå vill börja med sociala medier, kontakta mig så hjälper jag gärna till! 

Rob Ameruun, Legal IT Professional, om hur sociala medier förändrar den juridiska världen.

De argument man vanligen stöter på mot sociala medier från advokater handlar om: Att det inte är debiterbar tid, att vi kan inte mäta ROI, att vi inte har kontroll över vad som sägs. Men sociala medier ger leads, det ger oss tillgång till och kan visa upp oss som experter, och det ger oss enklare och snabbare nyheter.

Om man som jurist eller advokat ska börja med sociala medier är tre saker viktiga att tänka på enligt Rob Ameruun: Ta kontakt (engage!), skriv uppdateringar på de tjänster du använder, inför en policy för sociala medier.

The Big Four of Social Media:

 • Bloggande
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook

Innovation i konservativa brancher

Mikael Arborelius, från Acando, om hur man skapar innovation i konservativa världar.

Innovation is about implementing change, not just talking.

Hur inoverar man i Nobelkomittén, som funnits sen 1901 och reglerats i Alfred Nobels testamente? Hur innoverar man inom läkarvärlden, som är strikt reglerad över hela världen? Och hur innoverar man inom fastighetsförmedling? Kan lärdomarna från dessa områden tillämpas även på jurist- och advokatvärlden?

 • Produktinnovation. Till exempel iPhone, iPad, Segway, Immotive headset (som ”läser” tankar).
 • Processinnovation. Till exempel McDonalds. Det är samma produkt, men tillverkat på ett helt annat sätt. (Gissar att IKEA hör till denna kategori också.)
 • Marknadsinnovation. Samma produkt, samma process, men helt nya sätt att paketera och marknadsföra sig. Till exempel Absolut Vodka.
 • Kombination. Till exempel Spotify som är en kombination av produktinnovation och marknadsinnovation.

Världen förändras, marknaden förändras, komplexiteten ökar. Förändring gör innovation både nödvändig och svår.

För att innovera behöver du tre saker:

 1. Du behöver skapa. För att göra det måste du veta saker, som var du är, vad som händer, vad som händer i ditt företag. Du måste också visualisera det du vet.
 2. Du behöver vara bra på att implementera saker. Och eftersom det går snabbt i omvärlden, måste du göra det snabbt. Du måste vara agil.
 3. Du måste hantera förändring och komplexitet. Specialisera, fokusera och var agil!

Med andra ord: Veta, visualisera, var agil!

Tips för innovation

 • Att veta: Skapa ett lager med alla de idéer och förslag du förkastat, alla de saker du inte gjort. Booli.se är duktiga på detta och det är en av de saker som gjort dem till näst störst i Sverige på fyra år.
 • Att veta: Använd ”lättviktig” kommunikation, som sociala medier, rss, yammer.
 • Att visualisera: Tidslinjer, var olika personer befinner sig. Nobelfesten
 • Att visualisera: Använd dashboards med signaler för vad som behöver göras, hur många patienter vi har just nu – allt som behövs för den taktiska verksamheten.
 • Att visualisera: Använd statistik, vem läser vad och när? Visualisera statistiken på olika sätt, ställ olika parametrar mot varandra. Använd inte bara de gamla rapporten, de är låsta och ger väldigt lite input till innovation.
 • Var agil: Dela upp saker i små delar. Angrip inte hela elefanten samtidigt, utan ta den tugga för tugga.
 • Var agil: Använd bara de system och verktyg som behövs för just detta ändamål.
 • Var agil: Använd metoder som scrum eller kanban. Avsätt en specifik tid för uppgifter.
 • Var agil: Mät allt, ändra snabbt.
 • Var agil: Gör en sak (i taget) – och gör det utmärkt! Köp inte jättesystem som kan allt litegrand, köp system som kan en sak väldigt bra. Agilt innebär specialisering.

Business Intelligence för drivkraft för förändring

Björn Immerstrand från företaget Millnet BI, om Business Intelligence som stöd för beslutsfattande och som drivkraft för förändring.

Obama spoke one year about change and we don’t know yet if it worked. We speak about one day here. If you are gonna be the Obamas of Law firms. Who are the republicans?

Ett bra sätt att se på utmaningarna vi har framför oss är genom Lev Vygotskys studier om barns inlärning. De uppgifter som barnet kan lösa helt på egen hand motsvarar det gröna fältet. Det orange fältet – Zone of Proximal Development – är det som barnet kan göra med lite hjälk utifrån. Och det röda fältet är det som är utom räckhåll. Överfört till ett affärssammanhang innebär detta att den som kan utöka sin orange zon får ett strategiskt övertag. Om man däremot pratar med någon om saker som finns i det röda fältet, så kommer man inte långt utan möts av kompakt oförståelse.

Zone of Proximal Development

Kulturella utmaningar för jurist- och advokatbyråer

 • Jurister/advokater funkar inte bra ihop med IT. ”Jag litar inte på mejl” vs. ”Vi måste ha ett nytt Business Intelligence-verktyg och jobba med sociala medier”.
 • CFO-rollen och KM-rollen ses mer som en service-funktion än som en strategisk tillgång. Man bör se att rollerna utökar den orange zonen i Lev Vygotskys modell, vilket innebär en strategisk fördel.
 • Den interna kostnaden för misslyckanden måste hållas låg.
 • Synen på att värdeskapande är bara debiterbar tid, att annan tid inte är värdeskapande.
 • Rapportering och beslutsfattande sker Uppifrån-ner.

Business Intelligence

Business Intelligence handlar om att sortera stora mängder information på ett sätt som ger bra beslutsunderlag, som känns intelligent. Till exempel avgränsa en sökning på en ärendetyp baserat på hur många som ska jobba med det, vilka andra kompetenser som behövs, hur många seniora konsulter som måste vara med, vilka länder som ska ingå etc. Naturligtvis även i ekonomiska sammanhang: Hur många partners står för 50% av totala omsättningen – vilken fara innebär det?